Foto: Archief Achterhoek Nieuws
Foto: Archief Achterhoek Nieuws

Drie ton voor tweede fase verbouwing Kulturhus Dinxperlo

Activiteiten zorgen voor veel loop naar het gebouw

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN/DINXPERLO – Burgemeester en Wethouders willen opnieuw investeren in het Kulturhus in Dinxperlo. "Het is een belangrijke voorziening", zegt wethouder Ted Kok. "Het draagt ook mede bij aan reuring in het gebied. De activiteiten die er worden georganiseerd zorgen voor veel loop naar het gebouw." Bij de eerste fase van de bouw is aandacht besteed aan de hoofdentree van het gebouw en de werkruimtes, van waaruit onder andere welzijnsorganisatie Figulus werkt. De volgende fase staat in het teken van de verbetering van de verhuurbaarheid van het Kulturhus voor andere gebruikers. B en W willen hier 300.000 euro voor ter beschikking stellen.

Ontmoetingsplek voor bewoners
Voor de investering heeft de Stichting voor Maatschappelijk Welzijn Dinxperlo, die eigenaar is van het Kulturhus, ook andere bijdragen verworven. Zo wil de Provincie Gelderland maximaal 99.238 euro investeren en is er bovendien een bijdrage van 17.500 euro om de 'exploitatie duurzaam te versterken'. In de gemeente zijn er Kulturhusen in Bredevoort, Lintelo, IJzerlo en Dinxperlo. Ook de Ahof in Aalten heeft een vergelijkbare functie als ontmoetingsplek voor de bewoners. "Ze zorgen voor binding op sociaal vlak", zegt Kok. In Aalten en Dinxperlo gebruikt Figulus de gebouwen intensief en zijn ze van belang voor de zogenaamde nuldelijnszorg. Daar mee wordt zorg van mantelzorgers, familie en vrijwilligers bedoeld, die kan voorkomen dat mensen doorverwezen moeten worden naar de professionele zorg.

Vertrouwen in Figulus
De wethouder heeft na de problemen die er in het afgelopen jaar bij Figulus zijn geweest voldoende vertrouwen dat de welzijnsorganisatie weer goed zal functioneren. Hun activiteiten zijn van groot belang voor de duurzame exploitatie van het Kulturhus. "Die dragen er mede aan bij dat we hier in willen investeren", zegt de wethouder. De gemeente vraagt wel een aantal garanties. "We willen niet dat er over een paar jaar problemen met de exploitatie ontstaan." De Stichting heeft daartoe een sluitende exploitatie voorgelegd. Mocht er toch nog iets misgaan, dan wordt de gemeente gedeeltelijk eigenaar van het gebouw. De drie ton moet volgens de wethouder voldoende zijn voor het realiseren van de tweede fase.

Breed draagvlak in raad verwacht
De gemeenteraad wordt voorgesteld het bedrag ter beschikking te stellen uit de algemene reserve. "We hoeven er geen geld voor te lenen." Er was ook de mogelijkheid geweest om de verbouwing te financieren uit de pot decentralisatie, de reserve die er is voor de uitvoering van de participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdzorg. Een deel van de activiteiten die vanuit het Kulturhus wordt verzorgd vallen daar immers onder. De algemene reserve is echter nog ruim genoeg. "Ik verwacht hiervoor een breed draagvlak in de raad", zegt Kok. "Het staat ook in het coalitieakkoord." Bovendien is het nut van de Kulturhusen in Aalten niet omstreden.

Meer berichten