Foto: Frank Vinkenvleugel
Foto: Frank Vinkenvleugel

Omwonenden De Bijvank dreigen met kort geding

Gemeente stelt sanering uit

DINXPERLO - De omwonenden van speelplaats De Bijvank in Dinxperlo dreigen met een kort geding wanneer de gemeente haar plan om op maandag 26 juni te beginnen met het saneren van de bodem onder de speelplaats de Bijvank niet laat varen. René Roenhorst: "Wij vinden als omwonenden dat de gemeente de verkeerde volgorde hanteert. De gemeente moet eerst alle aanvullende onderzoeken laten uitvoeren om vast te stellen of de bodemvervuiling zich ook uitstrekt tot in de tuinen van de omwonenden en dan pas beginnen met saneren. Dat hebben we tijdens de bijeenkomst op donderdag 1 juni ook duidelijk gemaakt, maar de gemeente en de provincie blijven volharden in hun plannen." De gemeente heeft intussen de plannen bijgesteld; de bewoners krijgen daarover vandaag, vrijdag 15 juni, een brief.

Door Joost van de Nadort

Het zal je maar gebeuren. Je hebt een paar maanden geleden een huis gekocht grenzend aan speelplaats De Bijvank, of je hebt alles voorbereid om je woning te koop te zetten en dan krijg je te horen dat het perceel waarop je woning staat het predicaat asbestverdacht krijgt. Het is de nachtmerrie van iedere woningbezitter en het overkomt de omwonenden van speelplaats De Bijvank. Peter te Grotenhuis: "Ik woon daar al 33 jaar en heb nooit enig vermoeden gehad van verontreiniging met asbest in de bodem. Ik krijg er slapeloze nachten van en als gezin ga je kapot aan de onzekerheid die deze hele situatie met zich meebrengt."

Vondst
Begin april werd tijdens herinrichtingswerkzaamheden duidelijk dat zich in de bodem onder de speelplaats De Bijvank asbest bevindt. Omdat niet duidelijk is waar de grens van de asbestvervuiling ligt, hebben de percelen van de omwonenden die grenzen aan de speelplaats het predicaat asbestverdacht gekregen. René Roenhorst: "Het is niet bewezen dat zich op de betreffende percelen asbest bevindt. Het is in mijn ogen dan ook nogal voorbarig om de omwonenden op te zadelen met dit predicaat. Wij lijden door deze handelwijze ernstig financieel nadeel." Peter te Grotenhuis: "Ik vind het nogal wrang dat ik nu moet bewijzen dat er geen asbest in de bodem van mijn tuin zit."

Kosten
De omwonenden kunnen te maken krijgen met hoge kosten. René Roenhorst: "Een aanvullend onderzoek gaat al snel zo'n 1000 euro kosten. Zo'n bedrag kan lang niet iedereen zomaar ophoesten." Te Grotenhuis vult aan: "Ik heb inmiddels begrepen dat het saneren van mijn tuin mogelijk ergens tussen 15.000 en 20.000 euro zal gaan kosten. Dat is een bedrag dat ik niet heb en ik zou ook niet weten waar ik dat vandaan zou moeten halen." De omwonenden verwijten de gemeente dat deze de menselijke factor vergeet en vooral kiest voor het eigen belang. Zij vinden dat de belangen van de bewoners voor zouden moeten gaan.

Herkomst
De herkomst van de asbest vervuiling is niet duidelijk. Te Grotenhuis: "In de tachtiger zijn de huizen aan de Nieuwstraat gerenoveerd. Achter de huizen lag toen puinafval. Ik heb daar regelmatig gekeken en gevraagd of dat puin afgevoerd zou worden. Dat was het geval. In die tijd zat er veel asbest in huizen, onder meer in de schoorsteen en het dakbeschot. Op een gegeven moment werd er met en vrachtwagen zwarte grond gebracht en werd de grond achter deze huizen afgedekt. Ik heb niet gezien of er puin of ander sloopafval is achtergebleven." Het blijft dus gissen naar de oorzaak van de vervuiling.

Onbegrip
De omwonenden begrijpen niets van de houding van de gemeente. Te Grotenhuis: "Ik snap niet waarom het aanvullende onderzoek in onze tuinen pas medio juli kan beginnen en dat de resultaten pas in oktober/november bekend zullen zijn. Toen de vervuiling werd ontdekt, is er binnen een paar dagen onderzoek gedaan en was de uitslag snel bekend." Onbegrip is er ook over het feit dat de gemeente niet samen met de omwonenden optrekt als het gaat om het eventueel saneren van de grond. Dat zou kosten kunnen besparen voor de omwonenden. Roenhorst: "Omwonenden willen best een deel van de kosten op zich nemen. Verschillende omwonenden hebben ook al gezegd zelf de tegels uit de tuin te willen halen en de schuttingen te verwijderen."

Reactie gemeente
Wethouder Gerard Nijland: "Ik begrijp de emoties die spelen bij de omwonenden. Zo'n asbestvondst is iets wat je overkomt en waar niemand om vraagt. Dat geldt overigens ook voor de gemeente. Ook ons overkomt zoiets." Aanvankelijk wilde de gemeente zo snel mogelijk saneren. Dat wilde een enkele omwonende in eerste instantie ook. "Maar wanneer de omwonenden nu zeggen dat het beter is om te wachten, wie ben ik dan om te zeggen dat we zo snel mogelijk gaan saneren", aldus Nijland.
Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de gemeente na donderdag 1 juni, toen de omwonenden al pleitten voor uitstel, heeft gekeken naar mogelijkheden om de sanering uit te stellen. De omwonenden krijgen vandaag, donderdag 15 juni, een brief waarin staat dat de gemeente bereid is de saneringswerkzaamheden uit te stellen. Er zal eerst nader onderzoek worden uitgevoerd en de gemeente zal om niet te veel tijd te verliezen het onderzoek op de aangrenzende percelen coördineren. De verwachting is dat in augustus/september duidelijkheid verschaft kan worden over de eventuele vervuiling in de tuinen van de omwonenden.

De gemeente heeft de opzet van het onderzoek voorgelegd aan de provincie. Nijland: "Dat moet omdat de provincie het bevoegd gezag is en dus toezichthouder op de werkzaamheden." Zodra de provincie duidelijkheid heeft verschaft, krijgen de omwonenden opnieuw een brief met daarin de details van het onderzoek, de kosten en de vraag of zij willen meewerken aan het onderzoek in de tuinen.

De planning is nu dat de gemeente op maandag 16 oktober met de sanering begint. Nijland: "Omwonenden hebben dan nog even tijd om na te denken of ze wel of niet willen saneren en hoe zij dat gaan financieren. Verder wil ik volgende week met een afvaardiging van de buurt om de tafel gaan zitten om vragen te beantwoorden en te kijken hoe we elkaar het beste kunnen helpen."

3 reacties
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5743950&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dinxpersnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=706,708,709,710,711,712,713,714,715,716,717,718,719,720,721,722,723,724,725,726,727,728,729,730,731,732,733,734,735,736,737,738" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>