Veranderingen bij de Bibliotheek Achterhoekse Poort

AALTEN/DINXPERLO - De maatschappij verandert en de bibliotheek verandert mee. De drijfveer van de Bibliotheek is: nog meer samen met anderen en met een nog grotere maatschappelijke betrokkenheid

De maatschappij verandert en de bibliotheek verandert natuurlijk mee. Dit, maar ook de aangekondigde bezuinigingen van de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, zijn voor de Bibliotheek Achterhoekse Poort aanleiding geweest om eens kritisch naar het eigen functioneren en haar rol in de maatschappij te kijken.
Om de wensen van de klanten, de beide gemeenten als opdrachtgever en de eigen doelstellingen samen te brengen binnen het wettelijk kader voor het bibliotheekwezen, is een veranderingsplan opgesteld. Kenmerken van dat plan zijn vernieuwing, modernisering en een nog grotere en actieve betrokkenheid bij de inwoners van beide gemeenten.
De bibliotheek is er voor iedereen. Naast het uitlenen van boeken ligt de nadruk nu al uitdrukkelijk op tal van andere informatieve en educatieve activiteiten. Zo zal de bieb – in samenwerking met de professionals op dit terrein - een mooie werkplek bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Centraal staat dat de bibliotheek in ieder geval blijft in de kernen waar de bieb nu al is. In andere kernen waar dat mogelijk is overweegt de bibliotheek om met een uitleenpunt te starten. De vestigingen hebben wel dezelfde uiterlijke kenmerken maar de huisvesting kan zeer verschillend zijn. Zo is de bieb te vinden in veel scholen als 'de Bibliotheek op School", in eigen panden maar ook in cultuurcentra als bijvoorbeeld de DRU en op andere plaatsen. Overal zal er, naast de eigen activiteiten, ook samengewerkt worden met anderen.
De Bibliotheek zal niet overal op de zelfde plek blijven; het gebouw in Gendringen staat bijvoorbeeld te koop. Maar op een andere plek in Gendringen zal er zeker een bieb blijven. Dat geldt ook voor de andere kernen.

Voor Aalten en Dinxperlo zal er volgens Theo van Amersfoort, voorzitter Raad van Toezicht van de Bibliotheek Achterhoekse Poort, niet zoveel veranderen. "Het kan hooguit zo zijn dat de bibliotheek een andere plek krijgt, maar zowel in Dinxperlo als in Aalten blijven de bibliotheekvestigingen gehandhaafd. Dit naast 'de Bibliotheek op School', zoals bijvoorbeeld de St. Jozefschool in Aalten en CBS Barlo die kennen", benadrukt Van Amersfoort.

Reageer als eerste
Meer berichten