Foto: Nick Oostendorp
Columns

Kollumn | Kerk

Kerk

Vorige week werd het feit herdacht dat iemand 500 jaar geleden zijn mening op papier (was er dat toen al?) zette en vastspijkerde op een kerkdeur. Mensen komen toestromen, lezen het en praten er over. Geestelijke leiders weten wereldlijke leiders te overtuigen van het gelijk van wat er op dit papier staat. En die wereldleiders gaan mee in de mening van die ene man en het probleem is geboren. En niet maar zo een probleem. De partij die achter de overtuiging van die man staat wil de hemelse wetten opleggen aan alle andere partijen. Sinds de mensheid er is, is er dus geen nieuws onder de zon.
Door wat je hoort en ziet op televisie en leest in de krant heb ik toch een ander beeld gekregen van die man van deze 95 stellingen. En dat is een beeld dat heel wat minder positief is!
Zo'n 400 jaar geleden waaide deze reformatorische wind ook in deze streken. De mensen van toen surften mee op de golven van wat toen geacht werd normaal te zijn, namelijk die andere partij te laten weten het niet eens te zijn met hun geloofsopvatting. En dat bleef niet bij praten alleen. Ook hier in de buurt en zelfs in ons dorp werd de kerkgang voor die andere partij ontzegd. Men ging zelfs over tot vernietiging van bepaalde voorwerpen, En als laatste werd de kerk geannexeerd. Geholpen door de staat gingen de nieuwe kerkleiders over tot herinrichting van het kerkgebouw en werd gewoon gedaan of het gebouw hun eigendom was. Tot op de dag van vandaag…..
De rechtbank van toen stelde niets voor. Tegenwoordig zou men zeggen dat de eigendomsoverdracht een onrechtmatige daad was. En iedere rechter zou recht doen door vonnis te wijzen dat de eigendom weer terug gaat naar de eerste eigenaar / gebruiker.
Sinds vorige week kijk ik toch met andere ogen naar de kerk in het centrum van ons dorp……

Hol ow goed!
H. Eurneman

Meer berichten