De docenten van Schaersvoorde kregen een workshop Onderzoekend leren van hun collega's van De Bosmark. Foto: PR
De docenten van Schaersvoorde kregen een workshop Onderzoekend leren van hun collega's van De Bosmark. Foto: PR

CSI-week op De Bosmark en Schaersvoorde

Intensieve samenwerking tussen IKC De Bosmark en Schaersvoorde

DINXPERLO - De afgelopen tijd is er intensief samengewerkt tussen IKC De Bosmark en Chr. College Schaersvoorde Dinxperlo. Eén van de uitvloeisels daarvan is een bijzonder project voor de leerlingen van de groepen 8 en de klassen 1 van beide scholen. Van 20 tot en met 24 november vindt er namelijk een CSI-week plaats. De leerlingen worden in die week 'opgeleid' tot forensisch onderzoeker. Beide scholen zijn benieuwd of de leerlingen het geleerde ook in de praktijk weten te brengen.

De CSI-week is tot stand gekomen met zowel leerkrachten van IKC De Bosmark als docenten van Chr. Coll. Schaersvoorde. Maar ook vele vrijwilligers zijn hierbij betrokken, net als theatermaker Theo Soontiëns. Doel van de week is dat leerlingen informatie weten te verzamelen, op juiste waarde leren schatten en verbanden leren leggen, en zo een vraagstuk oplossen.

In de afgelopen weken werd er ook al op andere terreinen intensief samengewerkt. Zo werd er gekeken naar de reken/wiskundeleerlijnen op beide scholen. En dan met name naar de overgang van de ene school naar de ander. Geconcludeerd werd dat er in de bovenbouw kinderen waren die hun leerdoelen al (gedeeltelijk) gehaald hadden en dat er in de onderbouw van het voortgezet onderwijs kinderen waren die hun leerdoelen nog (gedeeltelijk) niet gehaald hadden. Het gevolg was dat vanaf het begin van dit schooljaar wekelijks een groepje kinderen van de Bosmark op Schaersvoorde bezig gaat met wiskunde, gegeven door een wiskundedocent. Ook wordt er door een basisschoolleerkracht extra les gegeven aan leerlingen op Schaersvoorde om de niet behaalde leerdoelen voor rekenen te halen.

Onderzoekend leren
Op de Bosmark zijn de leerkrachten al een paar jaar bezig met het aanleren van een onderzoekende houding bij zowel leerkrachten als leerlingen. Een handreiking hierbij zijn de stappen van het onderzoekend leren. Daarbij wordt uitgegaan van de nieuwsgierigheid van het kind. Vanuit deze nieuwsgierigheid worden onderzoeksvragen geformuleerd. Kinderen maken zich op die manier op een heel onderzoekende manier leerstof eigen. In de afgelopen week gaven twee leerkrachten van De Bosmark een workshop Onderzoekend Leren aan de collega's van Schaersvoorde. Boeiend, leerzaam en zeer goed toepasbaar, ook in het Voortgezet Onderwijs, aldus alle leerkrachten.

Nederlands, Engels
Vanaf januari gaan de leerkrachten en docenten zich buigen over het vak Taal/Nederlands en aansluitend over het vak Engels. Ook daarbij zullen de doorgaande lijnen weer worden bekeken.

Doel: nóg beter onderwijs in Dinxperlo
Gevraagd naar het doel van de samenwerking, is het antwoord: "We willen nóg beter onderwijs realiseren in Dinxperlo. We willen voor leerlingen van 0 tot en met 16 jaar een ononderbroken ontwikkelingsproces realiseren. De onderwijsvraag van de leerling staat daarbij centraal. Leerlingen ontvangen onderwijs op maat. Dit betekent dat leerlingen al vroeg kunnen profiteren van het onderwijsaanbod van de brugklas en vice versa. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs wordt drempelloos. Leraren en leerlingen kennen elkaar en expertise wordt vanzelfsprekend gedeeld doordat leraren en leerlingen samen leren. We hechten aan de gezamenlijke waarden en willen 'recht doen aan kinderen door in verbinding te zijn'."

Meer berichten