Foto: Nick Oostendorp

Kollumn | Samen

Samen

In de Achterhoek is een groep (aan het ontstaan) die zich sterk maakt om in dit deel van Nederland de gezamenlijke belangen zo ver te bundelen dat men als één geheel naar buiten optreedt. Er zijn altijd en overal onderwerpen bij overheden, maatschappelijke organisaties en ondernemers die elkaar overlappen. Die wil men nu voor o.a. zorg, woningbouw, scholen, gemeenten, bedrijven en toerisme samen aanpakken. Het idee er achter is dat je krachtiger kunt optreden, meer gebruik kunt maken van elkaars mogelijkheden en daardoor uiteindelijk per gemeente ook nog eens goedkoper uit kunt zijn.

In een democratie wekken nieuwe ideeën meestal ook argwaan op. Een deel van de mensheid is bang het oude vertrouwde te verliezen en denkt voor zichzelf terecht te komen in een onzekere situatie. Als bestuurder voel je je verantwoordelijk voor jouw takenpakket in jouw gemeente. En dan komt er iemand van buitenaf die jouw spiegelgladde visvijver verandert in een golfslagbad.

Zo reageren enkele gemeentelijke raadsleden op een voorstel van een paar andere burgemeesters in deze regio. En als je de commentaren leest van deze raadsleden van 0543 zie ik alleen maar overeenkomsten met wat er in onze toenmalige gemeente Dinxperlo speelde in 2003 / 2004. We wilden toen zelfstandig blijven, dachten onze eigen boontjes wel te kunnen doppen. Konden we ook. Maar ja, anderen dachten daar anders over.

"Er zijn positieve resultaten behaald", "Je moet elkaar wat gunnen", "We moeten een krachtig geluid laten horen tegen deze figuren" en vooral "Het lokale bestuur moet je bij de lokale burgers houden". Allemaal kreten die zo'n 13 à 14 jaar geleden ook op die situatie van toepassing waren. De uitslag kennen we. Ook toen dachten buitenstaanders daar anders over. Zonder met onze wensen rekening te houden besliste men anders. Met één pennenstreek, die ergens ver weg werd gezet, vond men dat de democratie had gezegevierd.

L'histoire se repète…..

Hol ow goed!
H. Eurneman

Meer berichten