Steffan Rexwinkel: "Steffan Rexwinkel: Mooi wanneer initiatieven onder één paraplu te brengen zijn. Foto: Frank Vinkenvleugel
Steffan Rexwinkel: "Steffan Rexwinkel: Mooi wanneer initiatieven onder één paraplu te brengen zijn. Foto: Frank Vinkenvleugel

Dinxper Doet: samen aan de slag voor een sterk dorp

DINXPERLO - De initiatiefnemers van Dinxper Doet, dat in 2016 is opgericht met als doel de krachten binnen Dinxperlo te bundelen, kunnen terugkijken op mooie resultaten die zijn behaald. Met de zeer succesvolle Kerstmarkt gecombineerd met de Moonlight Shopping nog vers in het geheugen, wordt het volgens de initiatiefnemers weer tijd om met de inwoners van Dinxperlo en Suderwick te sparren en te horen of er nog idee?n zijn die de leefbaarheid kunnen verbeteren.

Door Iris Jansen

Steffan Rexwinkel van Figulus Welzijn hoopt op een grote belangstelling en goede ideeën die samen kunnen worden uitgewerkt. "Figulus Welzijn is als één van de initiatiefnemers verbonden aan Dinxper Doet. Wij ondersteunen initiatieven die vanuit de inwoners, verenigingen, scholen of organisaties komen. Het belangrijkste is om de krachten te bundelen. De kerstmarkt van de scholen in verbinding met de Moonlight Shopping liet maar weer eens zien hoe belangrijk de onderlinge samenwerking is. Iedere partij draagt zijn steentje bij en doet waarin hij goed is. Met elkaar moeten we ervan overtuigd raken dat niet iedereen hetzelfde plan moet gaan uitwerken, maar dat je juist mét elkaar veel verder komt en dus ook meer succes boekt. Taken verdelen, ervaringen uitwisselen, goede afspraken maken en vooral ook goed naar elkaar luisteren; daar kom je verder mee. Wanneer een initiatief succesvol verloopt is dat prima, maar wanneer er problemen optreden of nieuwe initiatieven in het leven geroepen worden, willen we als Dinxper Doet graag meedenken. Partijen verbinden, daar komt het op aan."

Zo hebben de naschoolse activiteiten die in samenwerking met de scholen en Figulus tot stand zijn gekomen in Dinxperlo, een stevige plek ingenomen in Dinxperlo. Rexwinkel: "De kinderen genieten enorm van deze activiteiten. Zo hebben ze ook inspraak en komen vaak met ideeën waar wij als volwassenen niet aan denken. Deze groep kinderen tot 12 jaar en de jongerengroep binnen Figulus Welzijn tot 16 jaar, zijn belangrijk als het gaat om een beeld te krijgen van de behoeften van de jeugd in Dinxperlo en Suderwick. Het mooie van de Naschoolse Activiteiten is dat je daardoor ook weer andere inwoners kan bereiken. In oktober waren de kinderen bij Careaz Dr. Jenny voor het kind-senioren-bewegen; een prachtige verbinding."

Om tot nog meer inzicht te komen waar behoefte aan is, houdt Dinxper Doet op woensdagavond 17 januari in het Kulturhus een avond waarvoor iedereen in Dinxperlo en Suderwick wordt uitgenodigd om mee te praten over het wel en wee in ons dorp. "We hopen dat er veel mensen van alle leeftijdsgroepen komen om een zo breed mogelijk idee te krijgen wat er leeft. Die avond kan iedereen meepraten over thema's zoals wonen en werken, economie, sport en evenementen en zorg en voorzieningen in ons dorp; met elkaar plannen maken en bouwen aan een dynamisch dorp met een goede leefbaarheid. Voor ons allemaal is het belangrijk om de voorzieningen te behouden of te verbeteren zodat ook jonge mensen in Dinxperlo en Suderwick blijven wonen en werken. De avond begint om 19.00 uur met een korte film die gemaakt is tijdens de kerstmarkt en waarin mensen hun mening geven over Dinxperlo. Hierna gaan we met elkaar aan de slag onder leiding van Martin Rommers uit Eefde van 'Samen Kracht'. Zijn visie is: 'Het verbinden van individuele krachten kan leiden tot een stap vooruit waar iemand alleen op eigen kracht nooit was gekomen. Dat noem ik samen-kracht'. Een lange zin, maar vat wel geheel ons streven samen. Na een korte pauze, kunnen we de input uit de zaal inventariseren en die verder bespreken. Uiteraard is het de bedoeling dat mensen zelf de plannen gaan uitwerken waarbij Dinxper Doet structuur biedt en met advies terzijde staat."

Woensdagavond 17 januari in het Kulturhus Dinxperlo. Inloop vanaf 18.30 uur; aanvang 19.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

reageer als eerste
Meer berichten