Foto: stock Achterhoek Nieuws
Foto: stock Achterhoek Nieuws

De Heurne krijgt z'n zendmast telecommunicatie

DE HEURNE - Maandag 5 februari kwam eindelijk het al lang verwachte bericht van de gemeente binnen bij Heurns Belang dat de bouw van de zendmast voor een beter telecommunicatie verbinding in De Heurne definitief doorgaat.

In De Heurne is de mobiele verbinding op diverse plaatsen al jaren zeer slecht. Op sommige plekken in de buurtschap was zelfs vaak helemaal geen mobiele netwerkverbinding. Ook voor het goed werken van Hartveilig Wonen bij levensbedreigende situaties is het noodzaak dat de mobiele verbinding beter wordt en oproepen voor reanimatie- en AED-inzet op tijd bij de vrijwilligers binnenkomen. Huisartsen en andere hulpdiensten zijn ook zeker gebaat bij een goede mobiele verbinding. Met het plaatsen van de zendmast in het Vitensbos aan de Hogeheurnseweg zal de ontvangst voor allemaal beter moeten worden.
Na lang aandringen vanuit Heurns Belang werd in 2016 het besluit genomen om uit te kijken naar een geschikte locatie voor een zendmast in De Heurne. Samen met de gemeente Aalten en de netwerkbeheerders zijn verschillende locaties bekeken en hebben diverse onderzoeken plaats gevonden voor dat de omgevingsvergunning werd aangevraagd. Uiteindelijk is gekozen voor de locatie Vitensbos aan de Hoge Heurnseweg in De Heurne.
Op 20 juni 2017 heeft het college van B en W van Aalten een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een mast voor telecommunicatie op het perceel tegenover de locatie Hoge Heurnseweg 11 in De Heurne (Vitensbos). Vitens heeft toegezegd hieraan medewerking te verlenen. Op 18 december 2017 heeft het college, na heroverweging, de vergunning voor de mast verleend en op 31-01-2018 is de omgevingsvergunning voor de mast voor telecommunicatie in het Vitensbos onherroepelijk geworden.

KPN heeft aangegeven bij de gemeente Aalten dat ze eind mei verwachten te beginnen met de realisatie van de mast in De Heurne.
Het bestuur van Heurns Belang is zeer verheugt dat het eindelijk zover komt dat er ook in De Heurne een goede mobiele verbinding komt. Als er nog vragen zijn of er blijven problemen na het realiseren van de mast, kan men contact opnemen met één van de leden van Heurns Belang of per mail via heurnsbelang@gmail.com

Meer berichten