Kollumn | Logo

Logo

Het was een interessante bijeenkomst. Op die zaterdagmiddag in het Kulturhus waar elke politieke partij in onze gemeente de gelegenheid kreeg haar standpunt kenbaar te maken over actualiteiten in ons dorp.
Drie dingen vielen me op. Het aantal dames in de plaatselijke politiek is schrikbarend weinig. Van de 152 kandidaten zijn 41 vrouw, slechts 27%! Minder interesse? Schroom om tegen de mening van de mansluu in te goan? Geen tijd? Zoals een dame uit Bredevoort een mooie Franse uitdrukking gebruikte in een open brief in een dagblad vorige week toen ze de raadsleden beoordeelde: wees mooi en hou je mond. Zij spuugde op het mannenbolwerk in 0543 dat zij een rariteitenkabinet noemde met alleen maar vechtpartijen vanwege list, bedrog, gesjoemel en grensoverschrijdend gedrag. Dat gaat zelfs mij wat te ver! Maar ja, op welke partij moet je dan stemmen om er voor te zorgen dat vrouwen zich weer kandidaat stellen? Is die er dan wel in onze gemeente?
Op het eind kwam, jaahaa, toch weer die belerende en figuurlijk opgestoken wijsvinger. Iedere afgevaardigde deed zijn best om te onderstrepen dat zij er zijn voor elke burger van deze gemeente. Da's mooi. Maar er was ook iemand die onderstreepte dat de Bredevoorters en de Dinxpèrsen zich behoren aan te passen. Onder het motto: jullie hebben eigen vertegenwoordigers die inbreng hebben. Dus luister maar naar ons, wij weten wat goed is voor jullie. Jammer dat hier de democratie met voeten werd getreden. Nog wel door een coalitiepartner. Nog wel….
Het derde punt is dat we ons juist wel willen laten horen. Vanuit de zaal werd gevraagd wanneer nou eindelijk eens het bestaande logo wordt vervangen. Het blijkt dat het vernieuwde gemeentewapen hier niet voor mag dienen. Maar die ene boom in het huidige logo verwijst maar naar één dorp. En om die achteraf te betitelen als logo voor de hele gemeente is te gemakkelijk. Bredevoorters (al veel langer dan wij) en Dinxpèrsen hebben hier niets mee. Wanneer staat er nou eens een gemeenteraadslid op en slaat met de vuist op tafel? Hij / zij vertegenwoordigt toch een bepaalde achterban??!!
De eerste schrede is gezet. Er was weliswaar niemand van de leden die enthousiast zei: okee, doen we. Maar ook geen enkele partij zei, nee, dat doen we niet. Moeten we dit nu opvatten als een verkiezingsbelofte? Eerst zien en dan geloven.
Ik zie Vrouwe Justitia al (met zwaarden!) gezeten op een kanon rechtsprekend onder een boom. Prachtig!
Creatieve geesten: ga uw gang!

Hol ow goed!
H. Eurneman

Meer berichten