Meedenkavond PP

AALTEN - De Progressieve Partij houdt donderdag 19 april haar maandelijkse meedenkavond. Deze wordt gehouden in de Voorkamer van café Schiller, Prinsenstraat 4 in Aalten, aanvang om 20.00 uur.

Aan de orde komt de agenda van de raadsvergadering van 24 april, met onder andere de onderwerpen: de aanleg van een zonnepanelenpark en de bouw van een varkensstal.
Daarnaast willen we praten over de toekomstvisie van de gemeente Aalten, genaamd: Krachten versterken. Dit is een conceptvisie op de toekomst van de Gemeente Aalten in 2025 en verder. Het document is te vinden op de gemeentesite bij de Raadsmededelingen: nr. 29/2018. Ruim 1500 inwoners hebben meegedacht over de toekomst van onze gemeente en dat heeft geresulteerd in een concept-visie. Deze visie komt waarschijnlijk in mei in de Gemeenteraad, maar de Progressieve Partij wil er op deze meedenkavond al met aanwezigen over praten.
Iedereen is van harte welkom. De koffie is gratis.

Meer berichten