Stapelkamp wilde zaken benoemen waarover gesproken moet worden

Burgemeester Anton Stapelkamp. Foto: gemeente Aalten
Burgemeester Anton Stapelkamp. Foto: gemeente Aalten

Rapport over eerste 100 dagen moest meer dan aanprijzende folder zijn

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In een overleg met de fractievoorzitters over het verhaal over zijn eerste honderd dagen in Aalten heeft burgemeester Anton Stapelkamp afgesproken een brief aan de raad te sturen , waarin hij zijn intenties zou verduidelijken. De burgemeester benadrukt dat hij veel positieve dingen heeft gezegd over de gemeente, maar ook zaken heeft benoemd waarover gesproken moet worden. De soms negatieve ontvangst heeft hem ten dele verbaasd. Hij hoopt desondanks dat de raad, de ambtelijke organisatie en de samenleving het gesprek voeren over de thema's die hij heeft beschreven.

Bevindingen, geen feiten
Stapelkamp wilde zijn 'Bevindingen van een butendieker' niet alleen 'een folder om het vestigingsklimaat aan te prijzen' laten zijn. "Daarom vervolg ik met een verhandeling over zaken die ik ben tegen gekomen en waarover we naar mijn mening met elkaar van gedachten zouden moeten wisselen." Hij heeft die in de thema's 'oud zeer, dualisme, vergadercultuur, regionale en internationale samenwerking, verstrengeling samenleving en politiek en rechtstaat' geordend. "Ik heb bij die thema's voorbeelden gegeven en gedachten geformuleerd en ook een aantal vragen. Veel oordelen staan er niet in, ik wijs vooral op risico's en kansen." Deze thema's leidden tot zeven aanbevelingen aan de gemeenteraad. Als 'nu nog frisse buitenstaander' heeft hij alles 'onverbloemd' opgeschreven. Stapelkamp zegt dat het bevindingen zijn en geen feiten. "Sommige dingen heb ik van enkele mensen gehoord, andere van meerderen."

Gevoeligheid onderschat
Dat zijn bevindingen deels slecht zijn ontvangen verbaasde Stapelkamp. "Blijkbaar heb ik de gevoeligheid van de aangekaarte thema's onderschat. Dat zegt dan wat over mij maar misschien ook wel over ons, sommige zaken liggen blijkbaar erg gevoelig binnen politiek-bestuurlijk Aalten." Hem valt daarbij ook op dat de ongenoegens verschillend zijn per persoon en geleding. "Wat voor A een terechte constatering is, roept bij B juist ergernis op terwijl C niet begrijpt waar A en B zich druk over maken." Hij ziet dat als een teken dat de thema's die hij benoemde er toe doen. "Er zijn grote verschillen van inzicht over." Stapelkamp zegt dat hij geen mensen pijn heeft willen doen. Als dat onnodig toch is gebeurd, spijt hem dat. Hij vindt zichzelf echter niet verantwoordelijk voor elke gevoeligheid. "En ook hier geldt: zonder wrijving geen glans. Overigens is de pijn ook iets dat positief te duiden is, mensen voelen zich betrokken en medeverantwoordelijk."

Niet zinvol om zinnen te ontleden
In zijn rapport heeft de burgemeester gewezen op de positieve kanten en risico's van het dicht op elkaar zitten van politiek en samenleving. Dat leidde tot enkele vragen over de rol als volksvertegenwoordiger. "Balanceren tussen er zijn voor individuele burgers en organisaties die het algemeen belang dienen." Stapelkamp herhaalt dat het bij zijn wettelijke taak als burgemeester behoort om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. "En wie mij een beetje kent, weet dat dit onderwerp mij zeer ter harte gaat." Stapelkamp vindt het niet zinvol om 'per thema elke zin te gaan ontleden, voorbeelden uit te diepen en er dan een welles-nietesspel van te maken'. Het zijn zaken die hij heeft opgevangen en volgens hem is er niemand, die de benoemde thema's niet relevant vindt voor Aalten. Daarom roept hij nogmaals op om er mee aan de slag te gaan. Dat kan al bij het samenstellen van het raadsprogramma. Daarin kan worden aangegeven wat de raad wil doen met zijn aanbevelingen en wat daarbij van Burgemeester en wethouders wordt verwacht. Ook hoopt Stapelkamp dat er in de samenleving over wordt gesproken. Daarom zal hij graag naar bijeenkomsten gaan van politieke partijen en maatschappelijke organisaties om persoonlijk het gesprek aan te gaan over de thema's.

4 reacties
Meer berichten