Columns

Botsje

Onder mensen wil het nog wel eens botsen. Iedereen krijgt op zijn of haar tijd nog wel eens tegengas. Op zich lijkt het niet moeilijk om een meningsverschil uit de wereld te helpen. Maat als het gaat om tegen de stroom in toch jouw gelijk te willen halen en dat nog bereiken ook, moet je niet gek opkijken als je een keer het deksel op de neus krijgt. Dan bots je.
Dan kan het verkeren dat een ondernemer in zijn enthousiasme iets te ver gaat. Met een vooraf bepaalde strategie werkt hij naar een doel toe. In zijn directe omgeving laat hij merken dat dat het doel is waar zijn achterban zich op moet focussen. Over grenzen heen kijken en zich realiseren dat anderen ook rechten en zelfs inspraak hebben is voor hem moeilijk te accepteren. Zeker als je voor dat ene project meerdere petten op hebt. Het krijgt dan de schijn van belangenverstrengeling.
Dan bots je.
Hij moest alleen nog iets regelen met de organiserende partij, de Special Olympics. Over mogelijk- en onmogelijkheden. Wanneer is iets klaar voor gebruik? Redden we het of redden we het niet? En toewerkend naar het einddoel wordt net voor de streep duidelijk dat hij toch gaat zegevieren. Het terrein is nog lang niet klaar maar 2,5 week voor de gebeurtenis krijgt hij toch groen licht van de organisatie. Da's mooi. Voor hem. En zijn achterban.
En dan bots je weer.
Je botst dan met anderen buiten jouw waarnemingsveld. Die ook en misschien nog wel meer interesse hebben in hetzelfde onderwerp. Zelf wil hij dat niet zien, vindt hij niet belangrijk. Zijn doel is gehaald en in zijn wereld wordt er een plus achter z'n naam geschreven. Om zijn ego nog meer op te hemelen durft hij zelfs denigrerend te zeggen: "Dit moet je ook niet in een sporthal willen spelen, hier kan dat toch heel mooi."
Van alle 21 Speciale Olympische sporten was er één in Dinxperlo gepland en één in 0543. Mooi verdeeld. Prima. Niks aan de hand. Zo heeft het ook tot en met de derde week van mei op de website van de Special Olympics gestaan. En kwam het in de krant.
En net voor het zou gaan gebeuren is men er in 0543 in geslaagd ook het tweede onderdeel naar zich toe te trekken. Ondanks dat de locatie nog een bouwput is. Het wordt namelijk eind dit jaar pas geopend.
Wederom een botsing die had kunnen worden vermeden…

Hol ow goed!
H. Eurneman

Meer berichten