De tafeltennistalenten. Foto: PR
De tafeltennistalenten. Foto: PR

Achttien jeugdleden van GSV Suderwick halen DTTB-sportcertificaat

SUDERWICK - Bij de tafeltennisafdeling van GSV werd een trainingsperiode van diverse weken vorige week afgesloten met toetsen voor het sportcertificaat van de Duitse Tafeltennis Bond. Onder leiding van jeugdtrainer Rosi Tuente bekwaamde een groep zeven- tot veertienjarigen zich in de techniek van het tafeltennis. Bij de toetsing konden deelnemers, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de oefening, op zes onderdelen één tot drie punten verdienen.

Zo moesten de deelnemers een tafeltennisballetje 'hoog houden' met hun batje. Ze moesten het balletje minstens tien keer foutloos en ononderbroken hooghouden; wie tot vijftig keer kwam, mocht de maximale score van drie punten bijschrijven. Ook moesten ze een balletje met zodanig effect opslaan, dat het tenminste drie meter terug rolde. Dat was voor de meeste deelnemers aan het begin van de trainingsperiode nog best lastig, maar ook dat kregen ze onder de knie. De meeste problemen leverde de oefening op, waarbij van twaalf correct uitgevoerde opslagen er tenminste drie op een van de drie doelvelden ter grootte van een vel A3-papier moesten landen. Alleen wie deze oefening met de maximale score afsloten, behaalde de score van drie punten. Dat kunststuk volbrachten vijf jonge tafeltennistalenten: Jarne Lang, Julie Buttini, Jonas Borgemeister, Mattes Gottschalk und Max Heinen behaalden het drie-sterrensportcertificaat, omdat zij de maximale score van zes keer drie is achttien punten behaalden. Elf deelnemertjes behaalden het twee-sterrensportcertificaat, met tussen de twaalf en zeventien punten, en de twee jongste - zevenjarige - deelnemers kregen het sportcertificaat met één ster, vanwege de tenminste zeven behaalde punten. Bij de huldiging ontvingen de tafeltennistalenten van GSV allemaal een oorkonde, speldjes en andere kleine prijsjes.

Oefenen voor en behalen van het DTTB-sportcertificaat kan tijdens de regulier trainingstijden op dinsdag en vrijdag vanaf 17 uur. In de vakantietijd is er geen training. Informatie geeft trainer Rosi Tuente, tel. 02874-610 (of 0049-2874-610).

Na anderhalf jaar afwezigheid vaardigt de tafeltennisafdeling van GSV weer een - compleet nieuw - gemengd jeugdteam af in de A-scholierenklasse van de tafeltenniskring Niederrhein. Tot de - voorlopig vastgestelde - selectie behoren Jarne Lang, Anastasija Despotovic, Leon Sußek, Mattes Gottschalk, Fabienne Eißing und Jonas Borgemeister.

Meer berichten