Gespreksgroep voor ex-mantelzorgers

REGIO - Op 31 oktober start VIT-hulp bij mantelzorg een nieuwe gespreksgroep voor mensen die na een periode van langdurige zorg hun partner zijn verloren. Deze gespreksgroep zal minimaal vier keer bij elkaar komen om te praten over wat er gebeurt als de zorg plotseling wegvalt.

Het overlijden van een partner is, behalve een groot verlies, ook een afsluiting van een periode van vaak intensieve zorg. Ineens valt alles weg en is er voor degene die achterblijft veel te verwerken. Niet alleen is er het verlies van de partner, maar ook de zorg valt weg.
De aandacht en ondersteuning voor de mantelzorger die iemand was, eindigt nogal abrupt. Daarom start VIT met deze gespreksgroep. Gespreksleider is Taliet van der Neut, voormalig maatschappelijk werker en tevens ervaringsdeskundige. Belangstellenden voor deze gespreksgroep worden door haar benaderd voor een kennismaking, waarbij wordt overlegd of deelname aan deze groep geschikt is. De bijeenkomsten worden gehouden bij VIT-hulp bij mantelzorg, Varsseveldseweg 5 in Lichtenvoorde. Ze vinden plaats op de woensdagochtend van 9.30 en 12.00 uur en wel op 31 oktober, 14 en 28 november en 12 december. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Interesse en aanmelding
Wie belangstelling voor deze gespreksgroep heeft, kan zich aanmelden bij VIT, tel. (0544) 82 00 00, elke werkdag tussen 9.00 en 15.00 uur of via mail: info@vithulpbijmantelzorg.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Ook voor meer informatie kan iedereen daar terecht.

Meer berichten