VIT zoekt vrijwillige coördinatoren

AALTEN/DINXPERLO - VIT-hulp bij mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Eén vorm van ondersteuning is de inzet van een vrijwilliger zodat de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. De taak van de vrijwilliger is vooral gericht op het bieden van gezelschap thuis of bij activiteiten. De vrijwilliger is geschoold en krijgt met regelmaat relevante cursussen en scholing aangeboden. Voor de ondersteuning en begeleiding van de vrijwilligers in Aalten en Dinxperlo zoekt VIT twee enthousiaste vrijwillige coördinatoren die deze taak op zich willen nemen.

De vrijwillige coördinator regelt en voert intakegesprekken met vrijwilligers en hulpvragers en doet de matching. Hij/zij biedt ondersteuning en begeleiding aan de vrijwilligers en werkt hierbij nauw samen met de andere vrijwillige coördinator en mantelzorgconsulent. Voor professionele ondersteuning kan hij/zij terugvallen op de coördinator mantelzorg van VIT-hulp bij mantelzorg.
Iedereen die een aantal uren per week beschikbaar is, en woont in Aalten of Dinxperlo en omgeving, en wie goed met mensen kan omgaan, zou een geschikte vrijwillig coördinator zijn. De huidige vrijwillige coördinatoren bereiden de nieuwe vrijwilligers goed voor op de taak.
Het werk levert waardering van vrijwilligers en hulpvragers, nieuwe 'vrijwillige' collega's, mooie ervaringen én men leert nieuwe dingen. Naast collegiale en professionele ondersteuning kan men met regelmaat deelnemen aan gratis cursussen en themabijeenkomsten. Vanzelfsprekend worden de onkosten vergoed. Geïnteresseerden of wie meer informatie wil, kan contact opnemen. Dat geldt ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in het reguliere vrijwilligerswerk. Op dit moment is VIT op zoek naar vrijwilligers die gezelschap willen houden of er op uit willen gaan met een cliënt. VIT is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur op tel. (0544) 82 00 00 of via e-mail info@vithulpbijmantelzorg.nl.

Meer berichten