Globalandproject IKC de Bosmark & Schaersvoorde

DINXPERLO - De leerlingen van groep 8 van IKC de Bosmark en leerjaar 1/2 van Schaersvoorde Dinxperlo nemen op 16 en 17 oktober deel aan het tweedaagse Globalandproject, een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld.

Het project staat in het teken van de virtuele wereld die Globaland heet. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen vormen in groepjes de nieuwe leiders van deze landen. In 4 spelrondes is het hun taak om de situatie in hun land te verbeteren.

Door middel van allerlei actieve en praktische opdrachten verdienen de groepjes zogenaamde Globa's, de munteenheid in Globaland. Zo zingen ze een rap of lied, voeren ze een toneelstuk uit of vertellen ze een verhaal door middel van een bouwwerk van lego. Alle opdrachten gaan over wereldwijde problemen zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede. Tijdens de spelopdrachten worden leerlingen aan het denken gezet over deze problemen en wat wij hier in Nederland mee te maken hebben, zodat ze hier een eigen mening over kunnen vormen. Bovendien krijgen de leerlingen tips over hoe ze zich in kunnen zetten tegen deze problemen.

Het fictieve geld dat de leerlingen tijdens de praktische opdrachten verdienen, investeren zij in hun land. In 4 rondes krijgen ze de kans om alle ministeries te verbeteren én de bevolking tevreden te houden. De verdiende Globa's mogen ze telkens naar eigen inzicht verdelen: hoeveel belasting wordt er geheven, hoe wordt dit geld verdeeld over de ministeries en met welke groepen uit de klas wordt samengewerkt om internationale problemen op te lossen? De feedback op hun keuzes krijgen de leerlingen via grappige 'cartoonstickers' die zij op een grote poster plakken. De poster geeft aan wat de nieuwe situatie van hun land is in de volgende spelronde. Er wordt een ranglijst bijgehouden waarop de leerlingen kunnen zien hoe het gaat met hun land. Het project wordt feestelijk afgesloten met een prijsuitreiking voor de beste groepen.

Globaland stelt zich ten doel jongeren in de leeftijd van 10-15 jaar bewust te maken van armoede en onrecht in de wereld. Belangrijk hiervoor zijn de jongeren van Globaland die hun eigen enthousiasme voor het thema overbrengen op de leerlingen. Het project brengt innovatief onderwijs. Naast veel kennis doen leerlingen verschillende competenties op zoals zelfstandig werken in groepen, brainstormen en discussiëren, creatief denken en werken, keuzes maken en reflecteren. Het project heeft de vorm van het bij jongeren zeer populaire simulatiespel en bevat alle ingrediënten die nodig zijn om jongeren te enthousiasmeren: actie, avontuur, teamwork, multimedia, competitie en leuke prijzen.

Het Globaland project is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Deze stichting is in 2004 opgezet door een groep jongeren die zich betrokken voelt bij onrecht in de wereld. Sindsdien is het initiatief sterk gegroeid en nemen jaarlijks ongeveer 250 scholen deel aan diens onderwijsprojecten. Naast Globaland organiseert Stichting Cross Your Borders diverse andere onderwijsprojecten en jongerenreizen met betrekking tot wereldwijde problematiek en ondernemerschap. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.

Meer berichten