Locatie De Wegwijzer. Foto: Frank Vinkenvleugel
Locatie De Wegwijzer. Foto: Frank Vinkenvleugel

Doordachte centrumvisie belangrijk voor Dinxperlo

DINXPERLO – Voor het centrum van Dinxperlo wordt 2019 een belangrijk jaar. Dan namelijk moet de visie op het centrum van Dinxperlo worden ontwikkeld, en als onderdeel daarvan moet er worden beslist over de locatie waar de supermarkten Jumbo en Aldi moeten komen. Velen hebben daarover een mening. We zetten wat zaken voor u op een rij.

Door Lydia ter Welle

Locatiekeuze supermarkten
De gemeente Aalten heeft – mede op basis van een brief die namens ondernemersvereniging IODUS in 2015 is verstuurd – besloten dat de locatie waar voorheen Metaalgaasweverij Dinxperlo (locatie MD) was gevestigd, niet te gebruiken voor de vestiging van de twee supermarkten, maar om te kiezen voor de locatie Wegwijzer, waar overigens niet allebei winkels een plek kunnen krijgen. Volgens wethouder Kok is die keuze mede ingegeven door het feit dat de provincie vestiging van supermarkten buiten het kernwinkelgebied niet toestaat. Intussen is echter het beleid van de provincie op dat punt bijgesteld, en wordt in bepaalde gevallen vestiging van een supermarkt buiten het centrum wel toegestaan. Een voorbeeld is Varsseveld, waar de provincie wel wil meewerken aan de vestiging van een supermarkt op de locatie van de voormalige zuivelfabriek.

Brief IODUS
In de brief van IODUS uit 2015 wordt de voorkeur uitgesproken voor de locatie De Wegwijzer, als zijnde de mening van (de meerderheid van) de leden. IODUS telt veertig leden, en dat zijn niet allemaal ondernemers uit het centrum. En bovendien zijn er IODUS-leden die hebben aangegeven niet perse voor de locatie De Wegwijzer te zijn, maar een voorkeur te hebben voor de beste oplossing voor Dinxperlo. Binnen OFD, het per 1 januari van start gegane OndernemersFonds Dinxperlo dat zeventig leden, centrumondernemers, telt, is er een mening dat het indertijd in de brief van IODUS geformuleerde standpunt misschien niet het juiste was, en dat heroverwegen ervan op zijn plaats is, mede vanwege veranderde inzichten.

Politiek
Diverse politieke partijen hebben hun oor te luisteren gelegd in Dinxperlo. Zo hebben zowel de VVD als de Progressieve Partij de meningen gepeild van inwoners, waaronder ook ondernemers. Daaruit blijkt dat men vreest voor dichtslibben van het centrum, wanneer gekozen wordt voor de locatie Wegwijzer, bij de circa 15.000 verkeersbewegingen per week die één supermarkt met zich meebrengt.
Veel Dinxperloërs noemen als voorbeeld van hoe het goed kan Aalten, waar Jumbo en Aldi op één locatie zijn gevestigd met voldoende parkeerruimte.

Onderzoek doen
Kortom, men pleit er alom voor, om – mede vanwege veranderde regels en inzichten – de hele kwestie nog eens goed tegen het licht te houden. Bij voorkeur door een deskundige op planologisch gebied, die in staat is onafhankelijk naar de situatie in Dinxperlo te kijken. Ook wordt ervoor gepleit om onderzoek te doen naar de mening van alle centrumondernemers.
Dat moet dan leiden tot een breed gedragen visie op de 'economische inrichting' van het centrum van Dinxperlo. Een visie die goed is voor Dinxperlo, en ervoor zorgt dat het dorp klaar is voor de toekomst.
De redactie van Dinxpers/Aaltens Nieuws heeft met diverse mensen gesproken over deze kwestie, en heeft er bewust voor gekozen geen individuen te citeren.
Wordt vervolgd.

Meer berichten