Eric Masela (directeur MAAK), Metin Durmus (directeur MVO) en Betty Talstra (algemeen directeur van Laborijn) toosten op het succes. Foto: Kristel te Bokkel
Eric Masela (directeur MAAK), Metin Durmus (directeur MVO) en Betty Talstra (algemeen directeur van Laborijn) toosten op het succes. Foto: Kristel te Bokkel (Foto: )

Laborijn start samenwerking met MAAK BV ook in Aalten

AALTEN - Afgelopen dinsdag 27 november werd er tijdens een buurtmaak- en netwerkborrel getoost op een mooie samenwerking tussen Laborijn en MAAK BV. Sinds 1 oktober werken zij samen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Daarbij konden werkgevers uit de regio tijdens deze borrel kennismaken met de werkacademie van Laborijn.

Door Kristel te Bokkel

De werkacademie binnen Laborijn is er speciaal voor de mensen die gebruik maken van de uitkering van de participatiewet. Jeroen Spruit, afdelingsmanager Ontwikkelen naar werk, vertelt: "Dat zijn allemaal mensen bij wie vastgesteld is dat ze kansen hebben op de arbeidsmarkt, maar die daar intensieve hulp en begeleiding bij nodig hebben. Zij moeten werken aan die arbeidskansen en dat kunnen we hier doen."

In de werkacademie is een krachtige combinatie gemaakt tussen werken en leren. Spruit: "Werken en leren worden gecombineerd en daarbij wordt er gewerkt aan de stap naar regulier werk. En als dat niet lukt, wordt er gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling".
Medewerkers gaan niet altijd intern bij Laborijn aan het werk. Er zijn ook aangesloten ondernemers waar de mensen weer leren werken. "Sinds september hebben we proefgedraaid en daar is al een succesverhaal uit voortgekomen. Aleksandr kwam in 2015 vanuit Rusland naar Nederland. Bij ons op de werkacademie leerde hij de Nederlandse taal en maakte hij kennis met verschillende werksoorten. Al snel kon de stap naar een externe werkgever gemaakt worden. Na een proefperiode heeft Aleksandr nu een jaarcontract bij TripleA," aldus Spruit.

Ook is Laborijn een samenwerking met MAAK BV, onderdeel van MVO Solutions, aangegaan. Metin Durmus, MVO Solutions, zegt daarover: "In Aalten zijn we 1 oktober van start gegaan. In Doetinchem zijn we zo'n drie à vier jaar geleden al gestart en dat was zo'n perfecte samenwerking dat we in overleg zijn gegaan om dit ook in Aalten te gaan doen".

Sinds 2017 is het werkleercentrum in Aalten in gebruik. Hier wordt niet alleen werk geboden aan vaste medewerkers, maar ook aan mensen die vanuit een re-integratietraject werken. Dit kan zijn vanuit de Wajong, de participatiewet, de WIA of WSW. Betty Talstra, algemeen directeur Laborijn: "De stap die we samen met MAAK doen, is erg van belang geweest voor het ontwikkelen van de werkacademie. Dat kun je niet alleen, maar moet je doen met een partner die ook mee wil ontwikkelen. Dat is wat zo plezierig is aan deze samenwerking. En dat doen we allemaal niet voor onszelf, maar om mensen naar de arbeidsmarkt te krijgen. Dat is maatwerk op de persoon. Het is een kleine stap van intern bij ons, naar MAAK, maar een belangrijke stap in het leven van veel mensen".

Ook Joop Wikkerink, wethouder werk & inkomen, zorg & welzijn, was aanwezig tijdens de buurtmaak-borrel. "Ik denk dat de werkacademie een van de beste methodieken kan zijn om mensen weer arbeidskansen te geven. Het idee dat mensen op een plek werken en leren, zichzelf ontwikkelen en daarmee vaardigheden voor de arbeidsmarkt vergroten is een goed idee. Laten we iedereen als unieke mensen zien met hun talenten en ze zo laten ontwikkelen. Niet de uitkering bepaalt wat iemand kan, wil of is. Competenties, vaardigheden en karakter bepalen dat."

Meer berichten