Geen steun voor voorstel om legeskosten voor evenementen niet te verhogen

AALTEN – In de raadsvergadering van dinsdag 27 november werd de derde verzamelwijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV) besproken. Deze wijziging was voor het college van burgemeester en wethouders aanleiding om voorstellen de leges voor middelgrote en grote evenementen te verhogen. Gemeentebelangen (GB) diende een amendement in, waarin werd voorgesteld deze verhoging niet door te voeren. Het voorstel kreeg alleen de steun van GB, ChristenUnie en Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging (HMV). De meerderheid van de gemeenteraad (CDA, VVD, Progressieve Partij en D66) stemde tegen.

Door Bernhard Harfsterkamp

Tijdens het rondtafelgesprek van 13 november had Bernd Jan Klein Entink namens de Stichting Aalten Promotie (SAP) hierover al ingesproken. Hij gaf aan niet blij met de verhoging te zijn. Het organiseren van evenementen kost veel tijd en door strengere eisen zijn de kosten toch al gestegen. Gemeentebelangen bleek het hiermee eens te zijn. "Wij vinden dat evenementen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de gemeente Aalten en zorgen voor de sociale cohesie." GB wees er ook op dat evenementen goed zijn voor werkgelegenheid in de gemeente. De verhogingen werden fors genoemd. De kosten voor middelgrote evenementen stijgen met ruim 250% naar 40 euro en die van de grote evenementen met ruim 500% naar 150 euro. Daarmee wordt overigens nog steeds maar een klein deel van de kosten (10%) die de gemeente moet maken voor de verzorging van een evenementenvergunning gedekt. Nadat het amendement was verworpen stemden GB en HMV tegen het raadsvoorstel.

Meer berichten