Meedenkavond PP

DINXPERLO - Dinsdag 11 december is er in het Kulturhus in Dinxperlo een bijeenkomst van de Progressieve Partij. Deze bijeenkomst is bedoeld voor degene die wil meedenken over de agendapunten van de raadsvergadering van 18 december. Op de agenda staat onder andere de Najaarsnota, het financieel verslag tot en met oktober over 2018. Hebben we teveel of te weinig geld uitgegeven, zijn alle doelen gehaald? Daarnaast is er in de laatste vergadering van het jaar altijd de vaststelling van de belastingverordening. Tevens staan de nota reserves en voorzieningen op het programma, hoeveel heeft de gemeente nog achter de hand en waarvoor? Ook wordt er gesproken over het integraal veiligheidsplan van Achterhoek Oost 2019-2022, wijziging gemeenschappelijke regeling ODA (handhaving en omgevingsdienst). Als laatste staan de aanschaf voor inventaris van het bewegingsonderwijs voor CBS 't Warmelinck op de agenda. Iedereen die iets te melden heeft over deze onderwerpen of nieuwsgierig is naar hoe de PP er tegen aankijken, is welkom. Tevens wordt op 18 december het definitieve rapport inzake de centrumvisie Dinxperlo aan de Raad en College aangeboden. De avond begint om 20.00 uur in het Kulturhus aan de Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo. Koffie en thee zijn gratis. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Meer berichten