Kollumn | JOA!

JOA!

Nah, veuruut dan. Nog ene kere een paar weurde wijden an 't succes dat de blauwen en de gruunen gezamenlijk hebt behaald. Toch effen mekare op de scholdèrs hauen veur in de eerste plaatse de alderbastend grote opkomst. In 't blauwe kamp was dat zo'n 55% van de stemgerechtigde leden en in 't gruune kamp moar liefst zo'n 75%! "Fenomenaal" zei een veuranstoanden gruunen. En in de tweede plaatse de uutkomst van 't stemmen zelf. Beide procenten bi'j mekare op'eteld en delen deur twee, dan komme wi'j uut op umsgeveer 90%. Dat klunk op een volmondig JOA op de vroage: wat is doarop ow antwoord?

Nog ene kere wentelen in de wetenschap dat an 't ende van vief joar um mekare hen drè'jen, van aftasten, van onzekerheid, van de katte uut de boom kieken, een mooi huwelijk is 'eslotten. Dr is al een goejen basis um wat moois op te bouwen. En den basis wödt nog bredèr. Een tweeden kunstgresveld, opknappen van de tribune en de kleed- en vergaderruumtes op beide locaties. En een gans ni'j te bouwen kantine met alles dr op en dr an. Ut is toch goed 'ekommen. Noa een valsen start, honderden vergaderingen, bi'jeenkomsten en besprèkingen, duuzenden tillefoontjes, kilo's papier met tekst, hectolitèrs koffie met wat dr bi'j, mögge wi'j nog ene kere zeggen: 't hef effen 'eduurd moar dan he'j ook wat!

Achtèraf bekekken is 't misschien moar goed ook dat 't zo lange hef 'eduurd. De geesten mosten eerst riepe wodden. Dat red i'j niet op een achtèrnoameddag. Noa altied op papier van mekare 'escheiden te wean kö'j niet van d'n enen op d'n andèrn dag samen goan. I'j mot an dat idee wennen en dat hef gewoon zien tied neudig 'ehad. Vief joar in dit geval. En de taktiek van de haalbaarheidskommissie hef ook goed uut'ewarkt. Ze hebt dr extra een tussenperiode deurhen 'eschoven. Goedkeur van de leden 'evroagd um de volgende stap te zetten.

Now bu'w zowiet dat instanties benadèrd bunt, tekeningen bunt kloar, klubkleur en –naam is tr, statuten en huusholdelijk reglement ligt vaste, kontributie ook, gemeente steet te zwaaien met een buul met geld, sponsors stoat te trappelen, de juridische stichting wie't dr boven steet is bekend, kamer van koophandel wet dr van. Wat wo'j nog meer?

Wa'w nog meer wilt? Jaahaa, JOA zeggen op de vroage a'j wodt benaderd veur een functie bij de FC Dinxpèr!

Hol ow goed!

H. Eurneman

Meer berichten