Foto:

Duurzaamheid zal volgens burgemeester in 2019 de agenda bepalen

BREDEVOORT - Tijdens een goed bezochte nieuwjaarsreceptie van de gemeente Aalten in het Grachthuys in Bredevoort blikte burgemeester Anton Stapelkamp in zijn nieuwjaarstoespraak terug op 2018 en vooruit op 2019. Het terugblikken deed hij niet alleen. Hij stelde ook vragen aan Roy Lammers van Bredevoort schittert, aan Gerda Brethouwer, directeur van het Nationaal onderduikmuseum en aan Ed Naves en Theo Aaldering, voorzitters van de voetbalverenigingen DZSV en SVD over hun succesvol verlopen jaar. De burgemeester eindigde zijn verhaal met de plannen van de gemeenteraad en Burgemeester en wethouders voor dit jaar, waarbij duurzaamheid veel aandacht zal krijgen.

Door Bernhard Harfsterkamp

"Beste Aaltenaren uit welke woonkern ook afkomstig, fijn dat u er bent." Zo begon de burgemeester zijn toespraak. Hij hoopte dat iedereen met vertrouwen het jaar is ingegaan. Daar is ook voldoende aanleiding voor, want in Aalten is het goed leven. Een bloeiende economie, lage werkeloosheid, een daling van 31 naar 20 voltooide woninginbraken en vooral een warme gemeenschap, waarin iedereen oog en oor voor elkaar heeft illustreren dat volgens Stapelkamp. "Maar zelfs het Jeruzalem van de Achterhoek is niet het paradijs, voor sommigen eerder het tegendeel. Voor die schaduwkant moeten we zeker niet de ogen sluiten. Velen hebben moeite om rond te komen, voelen zich alleen, verlaten of zich niet gehoord, ondanks de vele activiteiten die bijvoorbeeld vorige maand juist voor kwetsbare mensen georganiseerd werden."

Blijven werken aan vertrouwen
De burgemeester constateerde dat we in een tijd leven, waarin toch ook steeds meer mensen het vertrouwen in de overheid en de politieke partijen kwijt zijn geraakt. Voor Stapekamp is het een opdracht aan de politiek om te werken aan dat vertrouwen van de burger. "Vertrouwen komt te voet maar gaat te paard en dus zullen we als gemeentebestuur ons tot het uiterste moeten inspannen om het vertrouwen van burgers die ons hun stem toevertrouwden niet te beschamen." Tegelijkertijd riep hij de burgers op met de Aaltense politiek mee te leven en die te steunen 'juist ook met opbouwende kritiek'. Hij riep iedereen op om in maart te gaan stemmen voor de provincie en voor het waterschap en in mei voor het Europees parlement. "Omdat onze democratie ondanks alle tekortkomingen het meer dan waard is om je voor in te zetten. Een beter systeem ken ik niet en dus moeten we er zuinig op zijn."

Lokale democratie is nooit af
Belangrijk in 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de opkomst hoger was dan vier jaar daarvoor. Behalve dat D66 terugkeerde in raad, vond de burgemeester de verschuivingen niet groot. "Verrassender was wel dat de raad een raadsprogramma opstelde dat op 24 mei unaniem werd vastgesteld. Dat zorgde voor meer openheid en meer verbinding." Stapelkamp constateerde dat hijzelf voor commotie had gezorgd met zijn "Bevindingen van een butendieker". "Sommigen vonden het te negatief of niet gewenst dat het naar buiten kwam. Het was bedoeld als een spiegel, een realistisch beeld van wat ik gehoord en gezien had in die eerste honderd dagen en eigenlijk ook al daarvoor." Volgens anderen "stond er weinig nieuws in en was het juist goed dat het eens gezegd werd." Stapelkamp vindt dat het gemeentebestuur kritisch naar zich zelf moet blijven kijken en moet werken aan verbeteringen. "Ik denk dat we daar dit afgelopen jaar al samen enkele goede stappen in gezet hebben. Er is nog genoeg te doen, ook het komende jaar, de lokale democratie is immers nooit af, ook niet in Aalten."

Goed jaar
Uit alle gebeurtenissen van 2018 lichtte burgemeester Stapelkamp er drie uit, voor elke grote kern had hij er één uitgekozen. Hij sprak met Roy Lammers van Bredevoort Schittert, die terugkeek op een zeer succesvol verlopen jubileumeditie van het evenement. Hij sprak met Gerda Brethouwer, directeur van het Nationaal onderduikmuseum, dat in 2018 meer betalende bezoekers heeft gehad dan ooit eerder. De bezoekers kwamen uit het hele land, ook vanwege bijzondere tentoonstellingen als 'De vrouw als spil van het verzet'. Bijzonder was ook de toekenning geweest van de Gelderse Pauwenveer, de onderscheiding voor het beste kleine museum van Gelderland, waarvan er meer dan 130 zijn. Met Ed Naves en Theo Aaldering, voorzitters van de voetbalverenigingen DZSV en SVD, sprak Stapelkamp over de fusie tot de FC Dinxperlo, waarbij Aaldering er fijntjes aan herinnerde dat ooit al één voetbalclub was geweest, maar DZSV zich toen had afgesplitst.

Samen duurzaamheid prioriteit geven
In zijn vooruitblik noemde de burgemeester vooral onderwerpen, die in het raadsprogramma en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma van het college van B en W zijn opgenomen. Woningbouw hoort daar ook bij en daarom meldde Stapelkamp dat 2019 is begonnen met 27.012 Aaltenaren. Dat zijn er 50 meer dan vorig jaar. "Een lichte groei waarbij we ons niet te rijk moeten rekenen want het aantal 65-plussers nam met 133 toe en het aantal jongeren onder de 18 daalde met 127." Van alle onderwerpen verwacht de burgemeester dat duurzaamheid het meest de agenda zal bepalen. Hij verwacht plannen die onze manier van leven direct gaan raken. "Kunt u zich een leven zonder plastic verpakkingen, diesel- en benzineauto's, stoken en koken op gas en wat al niet meer voorstellen? Dat wordt heel erg wennen maar de mens is tot veel in staat." Vooral als het samen zal worden gedaan.

Meer berichten