Foto:

Feestelijke sleuteloverdracht Grenslandmuseum

DINXPERLO - In het bijzijn van burgemeester Stapelkamp, de heer en mevrouw Ostermann, vele genodigden en vrijwilligers van het Grenslandmuseum, mocht voorzitter Berend Enserink woensdag de sleutel in ontvangst nemen van het pand, ten teken dat het pand nu in eigendom is. Daarmee is de voortgang van het Grenslandmuseum gewaarborgd en een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. Met het pas verkregen nieuwe certificaat van Geregistreerd Museum, ligt er een mooie toekomst in het verschiet.

Door Iris Jansen

Voorzitter Gerrit van Veen van de Stichting Beheer Markt 1-3, was zichtbaar verheugd dat hiermee de inzet van zoveel mensen beloond kon worden en overhandigde een grote symbolische sleutel aan Enserink. "In november 2016 bezocht Bertie Bussink, voorzitter van Stichting Bewaar 't Olde, mij met een SOS-bericht betreffende het museum. Woningcorporatie De Woonplaats had de huur opgezegd wegens verkoop van het pand, en een ander pand in Dinxperlo om het Grenslandmuseum te herbergen kwam niet in aanmerking. Was dit dan het einde van het Grenslandmuseum? Dat mocht natuurlijk niet gebeuren en na vele gesprekken met diverse partijen is het gelukt om een investeerder te vinden in de persoon van de heer Ostermann uit Spork. Er is een formule uitgewerkt waarmee het pand in eigendom verkregen kon worden en daarmee is het voortbestaan van het museum nu gewaarborgd. Mede door de grote gedrevenheid en de geweldige inzet van alle betrokkenen en vrijwilligers, kunnen we vanmiddag dit heuglijke feit met elkaar vieren. Ook de gemeente Aalten heeft de komende drie jaar financiële hulp toegezegd om het pand te helpen verduurzamen, samen met het Grenslandmuseum, want de renovatie komt voor rekening van het museum zelf."

Daarop kreeg burgemeester Stapelkamp het woord. "Dit is een prachtig moment waar veel werk aan is voorafgegaan. Ik wens het bestuur en vrijwilligers veel succes met het exploiteren van het museum. Vandaag de dag is dat geen makkelijke opgave, niet alleen gezien alle eisen waaraan als museum voldaan moet worden, maar ook om aan de interesse van bezoekers te voldoen. Het beheren van een pand is niet alleen een verantwoordelijke taak maar ook het beleid uitstippelen van hoe nu verder, hoe blijf je in the picture, hoe sta je op de nationale museumkaart? Er kunnen nog hele mooie dingen gebeuren in dit museum dat een eigen plek inneemt in Dinxperlo, een dorp dat door zijn ligging uniek is. Ik ben er trots op om ook burgemeester van Dinxperlo te zijn."

Ook Enserink sprak zijn dank uit. "Dit is een fantastisch moment; een eigen pand, helemaal voor het Grenslandmuseum. Hierbij wil ik de heer en mevrouw Ostermann bedanken en natuurlijk ook de bestuursleden van Stichting Beheer Markt 1-3 voor hun vertrouwen en inzet om dit mogelijk te maken. Maar natuurlijk ook een grote dank aan alle bestuursleden en vrijwilligers die hard gewerkt hebben om te dit te bereiken". Als een blijk van dank en ter herinnering aan dit feestelijke moment kreeg de heer Ostermann een beeldje overhandigd, gemaakt door de kunstenares Corry Ammerlaan-van Niekerk.

Tot slot wilde Bertie Bussink nog kwijt dat de afsplitsing van het Grenslandmuseum van Stichting Bewaar 't Olde in het begin wel aanvoelde als een 'rib uit mijn lijf'. Maar zegt hij: "Achteraf is de brief van De Woonplaats wel een zegen geweest voor het museum; als onderdeel van Bewaar 't Olde had het nooit deze positie kunnen bereiken. Maar mijn taak zit er hier nog niet op, want als 'technische man' heb ik in dit gebouw nog veel te doen. Ik wens het bestuur van het Grenslandmuseum heel veel succes toe."

Meer berichten