Kollumn | Kanon

Kanon

In Bredevoort hebt ze een kanon. Doar könt ze een groten dikken koggel met afscheeten. En noa wat de luu doar ovèr zegt is dat lang geleden ook gebeurd. Um zich Spanjolen, Hollandèrs of Franzosen van 't lief te hollen. En a'j dat apparaat 's goed bekiekt dan is 't best wel veurstellen dat de vijand al heel gauw de bokse vol mot hebben 'ehad. Wat een massieven knoepèrd is dat! Now kö'j zeggen: ja, en? Wat zol dat dan? Een ovèrbliefsel uut lang vervlogen tieden en d'r kan niet völle an kapot goan. Ze koestèrt doar dat ondèrwerp dat lange heer hun stad hef beschermd. Doar is niks mis met.

Wo'j wal vroagteikens bi'j könt zetten is dat de loop van dat ding een bepoalde kante uut wis. Tsja, dat zal altied wel motten, andèrs kö'j um nargens henzetten. Moar is 't toeval dat de loop van dat kanon noar een richting hen wis wo'at ze in 0543 een betjen zenewachtig van wodt? Zol 't echt zo wean dat (theoretisch veurbeeld heur) bi'j een te hoog oplopend meningsverschil zes kearls den loden bal in de loop loat rollen en d'r ene met een tondeldoos of een striekzweavel 't kruut löt ontploffen? Boh now dan, doar bu'j mooi kloar met a'j zo'n bal op ow af ziet kommen. Dan kö'j nog wel ow regenscherm los doen moar doar kump dan wel een scheure in. Um over nog slimmere beschadigingen moar niet te proaten.

Dat goat wi'j hier in darp dus niet doene. Ten eerste hebbe wi'j gin kanon. En ten tweede: wi'j goat d'r ook ginne anschaffen. Gin denken an dat doar geld of wat dan ook an wödt verspild. Dan bunt d'r nog wal andere doelen um dat geld an uut te geven. Ut zal vake zo wean dat meerdere parti'jen over een onderwerp andèrs denkt. Moar dan goa'j an de kökkentoafel zitten en proat i'j. Kumken koffie met wat d'r bi'j en at 't latèr wödt iets sterkèrs uut de flesse. Zuuk kompromissen. Dan kom i'j d'r wel uut. Poldèrn heit dat in Nedèrland.

Disse kennis he'k van iemand wo'k 't gar niet van verwacht hadde dat 'e dat met mi'j wol deilen. Iemand wie't 't goed met ons veur hef. Dus nogmoals: gin middeleeuwse taferelen hier. Gin kanon op ons gazon. Niks d'r van. Dan hoeve wi'j ons ook neet druk te maken noar welke richting de loop van 't kanon mot wiezen.

Hol ow goed.

H. Eurneman

Meer berichten