Bennie Bruggink bij het Heurnse Veld. Foto: Iris Jansen
Bennie Bruggink bij het Heurnse Veld. Foto: Iris Jansen

Heurns Belang maakt nieuwe plannen voor Heurnse Veld

DE HEURNE - Al sinds 1975 is het Heurnse Veld, gelegen aan de Varsseveldseweg-Linderdijk in De Heurne, in gebruik voor diverse doeleinden. Nu het voor dit doel niet meer gebruikt wordt, is Heurns Belang op zoek naar een nieuwe invulling van dit terrein. Door een hiervoor samengestelde werkgroep worden nu nieuwe plannen ontwikkeld, die tijdens de ledenvergadering op 9 mei aan de leden worden voorgelegd. Samen met stichting De Aaltense Uitdaging wordt op 28 maart tijdens 'acht uur overwerken voor het goede doel' gekeken naar de mogelijkheden om het lokale bedrijfsleven hierbij te betrekken.

Door Iris Jansen

Bennie Bruggink, voorzitter van Heurns Belang en Mark Vinkenvleugel van de werkgroep Heurnse Veld vertellen over de plannen. Bruggink: "Het gemeenteveld is 7180 m2 groot en sinds 1975 in gebruik als voetbalveld, voor het Oranjefeest of voor de Heurnse Slag, kortom voor allerlei activiteiten die in De Heurne door de inwoners georganiseerd worden. De gemeente onderhield het terrein, maar de laatste jaren raakte het veld min of meer door de afnemende activiteiten in de vergetelheid. Natuurlijk erg jammer, want we willen het graag behouden voor De Heurne; daarom gaan we een plan van aanpak uitwerken om dit veld een nieuwe bestemming te geven. Op verzoek van het bestuur is er een werkgroep samengesteld die aan de slag gaat om een nieuwe invulling te bedenken waar jong en oud plezier aan kunnen beleven."

Mark Vinkenvleugel: "De werkgroep, verder bestaande uit Matthijs Almekinders, Maaike Bussink, Dirk-Jan Bussink en Willy Baten, gaat aan de slag om te bekijken in hoeverre het haalbaar is om het terrein zo in te richten dat het naast bewegen en natuurbeleving ook een educatieve rol kan gaan spelen. Dan denken we aan een 'Tiny Forest' van IVN, een programma dat mens en natuur verbindt. Door het organiseren van natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes wordt de natuurbelevenis en natuurkennis groter. Het leuke is dat kinderen actief betrokken worden bij de aanleg en onderhoud van dit bosje. Zo leidt de IVN kinderen op tot Tiny Forest Rangers, kinderboswachters, die zich om het bos moeten gaan bekommeren. Naast de IVN heeft ook Jan van der Horst, directeur van basisschool de Höve in De Heurne, grote interesse in dit plan. Op dit moment worden de eerste bosjes door IVN in Nederland aangelegd, maar nog niet hier in de buurt. Aangezien de IVN ook in De Heurne en omgeving vertegenwoordigers heeft, zou dat hier prima passen. Natuurlijk moet er ook nog ruimte overblijven voor sport en spel en dan denken we aan een fietscrossbaantje of een verhard stuk dat in de winter dienst kan doen als ijsbaantje. Voor de jeugd is er dan in ieder geval ook een veilige omgeving om een balletje te trappen of te fietsen. Kortom, er zijn diverse ideeën die uitgewerkt kunnen worden."

Bruggink vult aan: "Het is de bedoeling dat er voor de oudere inwoners ook een stukje wordt ingericht als beweegtuin. En natuurlijk moeten we ook vrijwilligers vinden voor het onderhoud. Want naast de inrichting is het onderhouden van het terrein ook een belangrijk punt van aandacht. Ook het gebouwtje moet worden opgeknapt en voorzien worden van elektriciteit, zodat het voor diverse doeleinden kan worden gebruikt. Allemaal zaken die nader moeten worden bekeken. Bij het uitwerken van de plannen willen we ook graag de kinderen uit De Heurne betrekken. Alleen dát is al een mooie ervaring; meedenken over plannen die ook hen aangaan. Een nieuwe bestemming voor het Heurnse Veld zal bijdragen tot de leefbaarheid in De Heurne. We hopen dan ook veel inwoners op de Algemene Ledenvergadering in mei te kunnen verwelkomen, waar onder andere dit thema besproken wordt."


www.heurnsbelang.nl

Meer berichten