Foto: collectie Ben Maandag, met dank aan Leo van der Linde
Foto: collectie Ben Maandag, met dank aan Leo van der Linde (Foto: )

Reactie op Dinxpers Huuksken

DINXPERLO - In de krant van 5 februari werd een Dinxpers Huuksken gepubliceerd van de Boerderij Bullens, aan de Varsseveldsestraatweg in Lintelo. Ben Maandag was op zoek naar meer informatie, en die kwam: Geert Wevers uit Aalten reproduceerde een uitgebreid artikel uit de Graafschapbode van 10 augustus 1936. De kop van het artikel luidt: 'Streekmuseum Bullens te Lintelo door brand jammerlijk vernield'.

Het artikel uit de Graafschapbode luidt verder: "Bezit van historische waarde voor de streek onherstelbaar verwoest. Grove onvoorzichtigheid van een Hollandschen fotograaf de oorzaak. Zondagmorgen omstreeks elf uur is de bekende zeer oude Saksische boerderij Bullens, gelegen aan den verkeersweg Varsseveld-Aalten onder Lintelo, door de grove onvoorzichtigheid van een Hollandschen fotograaf, door brand jammerlijk vernield. Bedoelde fotograaf, de heer Achtmaal uit Baarn, was dien morgen bezig enkele opnamen te vervaardigen van het interieur der boerderij, die, zooals onze lezers weten, tot oudheidkundig 'museum voor 'de' Streek , was ingericht, door de Uitg. Mij. C. Misset. Genoemde fotograaf bezigde bij zijn arbeid magnesiumpoeder met het ongelukkig gevolg, dat de boerderij met zijn kostbaren inhoud in brand geraakte.

De beheerder van het museum, de heer Degenaar uit Aalten, probeerde alles, om den brand nog te stuiten, doch mocht hierin niet slagen. Wel gelukte het hem, nog meerdere voorwerpen van den kostbaren inventaris te redden, doch weldra kregen de vlammen een dusdanigen omvang, dat de heer Degenaar zijn verdere pogingen moest staken en slechts met moeite zichzelf het veege lijf kon bergen. Hij moest verder lijdelijk toezien, hoe het vuur zijn vernielend werk voortzette en tenslotte stond hij bij een troostelooze puinhoop, zoals de fotograaf van ons blad hem later aantrof.

Intusschen is hier door achteloosheid en grove onvoorzichtigheid een onherstelbaar verlies te boeken. Fotograaf Achtmaal had zich wel tien maal mogen bedenken, alvorens hij deed zoals hij deed. Jammer, heel jammer mag het heten, dat deze eeuwenoude Saksische hofstede thans voor altijd als sieraad uit het Achterhoeksche landschap is verdwenen en dat ook de zeer waardevollen inventaris, die uit oudheidkundig oogpunt voor onze landstreek van groote beteekenis was, onherstelbaar is vernield. De antieke boerderij was wel, zijn kostbaren inhoud evenwel niet verzekerd. Wat er overbleef van de schilderachtige boerderij Bullens, verreweg de oudste Saksische hoeve uit den Achterhoek."

De boerderij werd bewoond door de familie ter Horst.

Ben Maandag is momenteel door ziekte geveld. Wie hem een hart onder de riem wil steken, kan hem mailen of een kaartje sturen naar zijn huisadres: benaliemaandag@kpnmail.nl of Burgemeester Schepersstraat 1, 7091 AZ Dinxperlo.

Meer berichten