Het logo van Music & Memory Aalten. Foto: PR
Het logo van Music & Memory Aalten. Foto: PR

Music & memory: gratis deelname voor Aaltenaren

AALTEN - Half mei start het pilotproject Music & Memory voor mensen met dementie uit de gemeente Aalten. Zo'n vijftig mensen met dementie kunnen deelnemen aan dit project, zonder enige kosten.
Er worden vooraf zo'n 25 mensen, zowel profs als vrijwilligers, opgeleid om deze methodiek te mogen hanteren, waarna ze zich tot februari volgend jaar aan dit project verbinden. Elk opgeleid persoon zal twee mensen met dementie, en de mantelzorgers, begeleiden. Music & memory is geheel gericht op de zoektocht naar gepersonaliseerde muziek die mensen met dementie weer herinneringen doet oproepen.

Betrokken organisaties zijn Marga Klompé, Figulus, Azora, trajectbegeleiders van netwerk dementie Achterhoek, Boogie Woogie en de Talentverbinder.
Marga Klompé en Azora zullen intramuraal (binnen de muren van hun zorginstelling) mensen met dementie bedienen met deze methodiek. Voor extramurale - lees: thuiswonende - mensen met dementie zijn er momenteel nog twaalf plekken beschikbaar. De thuiswonenden worden één op één bediend, op de eigen plek thuis. Mantelzorgers worden begeleid, zodat zij op den duur in staat zijn zelf aan de slag te gaan.

Persoonlijke muziek via de methodiek Music & memory bij mensen met dementie kan zorgen voor meer plezier en geluk, meer communicatie, alertheid, minder pijn, valincidenten en agressie, soepeler verloop van de ADL, verminderen van passiviteit danwel loopdrang; inslaapproblemen en/of nachtelijke onrust tegengaan, verveling, apathie, isolatie helpen op te lossen en eetproblemen te verhelpen. Kortom: het is een bijzondere methodiek die weer een stukje levensgeluk kan brengen zowel voor de gebruiker als de mantelzorger. De opleiding en benodigde apparatuur is bekostigd door diverse fondsen zoals Sluyterman van Loo, Rcoak, Dr. C.J Vaillantfonds en de gemeente Aalten.
Iedereen die een thuiswonende met dementie wil aanmelden, of meer informatie wil, kan bellen of mailen met Talentverbinder Richard Jongetjes via Richard@talentverbinder.nl of tel. 06-10514101. Vanwege het beperkte aantal plekken is het raadzaam om met enige spoed te reageren.

Meer berichten