Columns

Kollumn | Bevrouwing

Bevrouwing

In ons kleine landje zijn we bang voor vrouwen. We slagen er nog steeds in om op heel veel plekken op allerlei niveaus mannen te plaatsen. Waar komt toch dat automatisme vandaan om eerst te denken dat een man een man moet opvolgen? In de krant die verscheen op internationale vrouwendag wordt uitvoerig uit de doeken gedaan hoe de situatie is in diverse geledingen van de maatschappij. Ook wordt daar gehamerd op het feit dat de wereld er anders uit zou zien als de wereldleiders wereldleidsters zouden zijn. Er staat letterlijk dat de wereld van winnen en verliezen en de grootste willen worden plaats moet maken voor één van samenwerken, verbinden en echt luisteren. En juist deze eigenschappen worden in allereerste instantie toegedicht aan vrouwen.
Moeten we echt zo ver gaan dat er hier een quotum wordt ingesteld om het aantal vrouwen in directiekamers op 30% te krijgen? Ik zeg: doen! In enkele andere Europese landen werkt dat! Het moet toch te doen zijn om het percentage vrouwen in de top van het bedrijfsleven, dat nu slechts 6 % is (!!) hoger te krijgen. Zeker als je leest dat sinds 20 jaar meer vrouwen dan mannen van universiteiten en hogescholen afkomen. En ook nog met betere resultaten!
Ook wordt het hoog tijd dat in ons woordenboek een omschrijving komt van de term 'bevrouwing'. Staat er niet in! Gauw wat aan doen! Waar is het werkwoord 'bevrouwen'? Het zelfstandig naamwoord 'bevrouwing'?
Vrouwelijke scheidsrechters in het voetbal? Als we naar Duitsland en Engeland kijken schrik je van de armetierigheid in ons landje.
Maar ook dichtbij moeten we het boetekleed aantrekken. In onze buurgemeente moest kort geleden een vrouwelijke wethouder het veld ruimen. In onze gemeente kan dat niet eens! Als ik goed heb geteld tellen raad en college 27 personen. Waarvan slechts vier vrouw!
Vrouwen aller uithoeken van onze gemeente: verenigt u en bestorm het mannenbastion en bezet belangrijke posten. Bijvoorbeeld bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen!

Hol ow goed!
H. Eurneman

Meer berichten