Kandidaten gezocht voor Erfgoedprijs 2019

AALTEN - Zoals ieder jaar reikt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten ook in 2019 de Erfgoedprijs uit. Dit gebeurt tijdens de opening van de Open Monumentendag, op zaterdag 14 september. Iedereen kan een persoon of een organisatie die het verdient om de Erfgoedprijs gemeente Aalten 2019 te ontvangen, voordragen.

Met het toekennen van de prijs wil het college haar waardering uitspreken voor het behoud en de wijze van herstel van waardevolle oude panden of objecten in de gemeente of voor het onder de aandacht brengen van het erfgoed in de gemeente Aalten. In 2018 is de Erfgoedprijs uitgereikt aan Hans de Beukelaer, voor het vastleggen van de Aaltense geschiedenis in vele boeken.

De Erfgoedprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of een organisatie, die op eigen initiatief met veel inzet en/of financiële inbreng, een bouwwerk met historische waarde heeft gerestaureerd of heeft laten restaureren. Ook het uitvoeren van groot achterstallig onderhoud, waardoor dreigend verval is voorkomen, komt in aanmerking voor de prijs. Daarnaast kunnen personen of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het erfgoed in brede zin in de gemeente Aalten, worden voorgedragen.

De aanmeldingen voor de Erfgoedprijs worden besproken in de Commissie Cultureel Erfgoed. Zij brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over de genomineerden. Het college besluit wie de Erfgoedprijs 2019 in ontvangst mag nemen.

De Erfgoedprijs bestaat uit een geldbedrag van 250 euro. Daarnaast krijgt de winnaar een kunstwerk ter waarde van 350 euro, dat betrekking heeft op het pand of het gebied waarvoor men zich heeft ingezet. Het kunstwerk is afkomstig van een lokale kunstenaar. In specifieke gevallen kan voor een andere passende prijs worden gekozen.

Aanmelden kandidaten
Inwoners kunnen zichzelf of iemand anders aanmelden voor de Erfgoedprijs. Hiervoor ontvangt de gemeente Aalten graag een beknopte omschrijving van de werkzaamheden, de reden waarom deze persoon of organisatie de prijs zou moeten krijgen, aangevuld met een aantal foto's. Een en ander kan worden verzonden aan Gemeente Aalten ter attentie van Ingrid Oonk, Postbus 119, 7120 AC Aalten, Of per e-mail: i.oonk@aalten.nl. Aanmelden kan tot 10 mei.

Meer berichten