Wegwijzer Dinxperlo doet mee aan onderwijsweek

DINXPERLO - OBS De Wegwijzer is een van de scholen in Nederland die deze week (18 t/m 22 maart) meedoen aan de jaarlijkse campagneweek van het openbaar onderwijs. De Dinxperlose school wil laten zien dat het openbaar onderwijs van en voor de hele samenleving is.

Het openbaar onderwijs heeft als kernwaarden: iedereen welkom, iedereen benoembaar, wederzijds respect, waarden en normen, van en voor de samenleving en levensbeschouwing en godsdienst. Uitgelegd wordt hoe die waarden zichtbaar zijn op De Wegwijzer, met een diversiteit aan leerlingen die samen een groep vormen. Het is mooi om te zien hoe kinderen aan elkaar uitleggen waarom er geen varkensvlees wordt gegeten of er geen verjaardag wordt gevierd. Tijdens de kerstmaaltijd wordt er gesmuld van hapjes uit verschillende culturen. De verdraagzaamheid in de wereld is soms ver te zoeken, en De Wegwijzer wil die op school helpen ontwikkelen.
De omgang met elkaar wordt bevorderd met de Kanjerlessen. De duidelijke afspraken zorgen ervoor dat respect, normen en waarden worden gestimuleerd. Dat wil niet zeggen dat er onderling nooit strijd is tussen de kinderen. Dat er eens een ruzietje is, is helemaal niet erg. Dat het op een goede manier wordt opgelost vindt de school heel belangrijk. De kinderen wordt meegegeven dat zij verantwoordelijk zijn voor elkaar en de omgeving. Het meedoen aan activiteiten als bijvoorbeeld de verkoop van Kinderpostzegels en het Wandelen voor Water zijn hier voorbeelden van. Ook is er ruimte voor godsdienstig onderwijs.
Tijdens de SchoolWeek heten leerlingen en leerkrachten elkaar op eigen wijze welkom. Op woensdag zal groep 7-8 deelnemen aan Wandelen voor Water. Donderdag zijn alle opa's en oma's welkom op de school. Zij krijgen koffie en mogen meedoen aan een gymles. Vrijdag zullen leerlingen uit zelfgemaakte prentenboeken voorlezen aan de peuters van kinderdagverblijf StipStap, peuterspeelzaal de Schatkamer en in de bibliotheek.
Wie de sfeer op De Wegwijzer wil komen proeven kan een afspraak maken met directeur Saskia Walgemoet.

Meer berichten