PP start meldpunt klachten glasvezel buitenaf

AALTEN - Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering van dinsdag 19 maart heeft de Progressieve Partij naar aanleiding van vragen van HMV over dit onderwerp, aanvullende vragen gesteld over de voortgang van de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Fractievoorzitter Guido Uland heeft hierover verschillende klachten ontvangen. Deze gaan onder meer over een kapotte tv door de aanleg, nog geen kabel in de tuin, nog geen kabel naar het huis, een kabel die er al een half jaar ligt maar nog niet is aangesloten, enzovoort. De PP heeft wethouder Kok gevraagd wat hij kan doen om deze klachten te verhelpen. De wethouder weigert hier iets aan te doen omdat, zoals hij zelf zegt, de glasvezelaanleg een particulier initiatief is waar de gemeentelijke overheid geen rol in heeft. De PP is het hier niet mee eens en zou graag willen weten of er meer klachten zijn en roept bewoners van het buitengebied op deze voor 10 april te melden bij raadslid.guland@aalten.nl. De PP wil met dit overzicht in de hand de wethouder laten zien dat er wel degelijk een probleem is, in de verwachting dat de wethouder dan wel zijn invloed zal aanwenden. De klachten worden anoniem verwerkt in het overzicht. Mocht iemand persoonlijk contact willen hebben over dit onderwerp dan kan dat aangegeven worden via hetzelfde mailadres.

Meer berichten