Gemeenteraad Aalten kiest voor onafhankelijk onderzoek werkwijze Laborijn

Gemeenteraad Aalten kiest voor onafhankelijk onderzoek naar Laborijn

AALTEN – De gemeenteraad van Aalten heeft er vertrouwen in dat een onafhankelijk onderzoek naar de werkwijze van Laborijn duidelijkheid zal geven over de aard en omvang van de klachten. Gaat het om incidenten of is er structureel iets mis bij de gezamenlijke Sociale Dienst van de gemeentes Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek? De gemeenteraad van Oude IJsselstreek had dat vertrouwen niet en wil daarom als raad zelf de problemen onderzoeken. Aan de gemeenteraden van Aalten en Doetinchem werd gevraagd om aan dit raadsonderzoek mee te doen. In de raadsvergadering van 19 maart gaven alle raadsfracties aan hieraan geen behoefte te hebben.

Door Bernhard Harfsterkamp

Werken vanuit vertrouwen
Verschillende raadsleden wezen er op dat Laborijn meer vertrouwen moet uitstralen. Mensen die een uitkering aanvragen of er een hebben moeten niet vanuit wantrouwen bejegend worden. De verschillende voorbeelden die door de Rode Vrouwen uit de Oude IJsselstreek over de aanpak van Laborijn zijn verzameld lieten vooral zien dat het wantrouwen voorop staat en dat wettelijke regels rigide worden toegepast. Ook in de raadsvergadering werden twee ervaringen gedeeld van cliënten van Laborijn, die zich niet goed behandeld voelden, maar hun klachten niet hadden durven te uiten uit angst voor represailles. Nadat de klachten over Laborijn in de publiciteit kwamen, durfden ze hun ervaringen wel te delen met raadsleden. De gemeenteraad van Aalten verwacht daarom dat iedereen bij het onafhankelijk onderzoek vrijuit kan spreken en zich beschermd zal voelen.

Volstrekt onafhankelijk onderzoek
Wethouder Joop Wikkerink benadrukte nog eens dat het onderzoek volstrekt onafhankelijk zal zijn. Er is geen sprake van een slager die zijn eigen vlees keurt. Het uitgekozen onderzoeksbureau zal er voor zorgen dat iedereen vrijuit kan praten en dat de privacy gewaarborgd wordt. De offerte van het uitgekozen onderzoeksbureau zal naar de betrokken gemeenteraden gestuurd worden, zodat de raadsleden kunnen oordelen of de aanpak de goede is. Ook zal er een raadsbijeenkomst worden georganiseerd met het gekozen bureau. "Daar is dan nog alle ruimte voor vragen." Het onderzoek zal tien weken duren. Daarna zal het onderzoeksbureau een rapport met conclusies en aanbevelingen tegelijkertijd presenteren aan het het dagelijks- en algemeen bestuur en het managementteam van Laborijn en de gemeenteraden.

Werken vanuit de bedoeling van de wet
De wethouder gaf ook aan dat de uitkomsten van het onderzoek, mochten die daartoe aanleiding geven, zullen leiden tot veranderingen. Als blijkt dat medewerkers niet op een goede manier met cliënten om kunnen gaan, zal daar met ze over gesproken worden en hoe ze het anders zouden kunnen doen. Volgens Wikkerink gebeurt dat ook al. In het plan van aanpak van Laborijn van vorig jaar stond al te lezen dat niet alle medewerkers geschikt zijn. Ook Wikkerink vindt dat de medewerkers empatisch moeten zijn en zich moeten kunnen inleven in de situatie van de cliënt. Tegelijkertijd heeft die echter te maken met de wet- en regelgeving. Maar ook daar kun je op verschillende manieren mee omgaan. "Je kunt werken vanuit de bedoeling van de Participatiewet en niet vanuit de strenge regels. Het helpen van mensen staat daarbij voorop."

Meer berichten