Kollumn | Oranje

Oranje

Het is weer zover. We gaan met ons allen weer Koningsdag vieren. Al gewend aan die naam? De eerste Koningsdag was in 2014. Iedereen moest bij het uitspreken ervan eerst nadenken: geen Koninginnedag maar Koningsdag. Jaahaa, wat wil je ook als de naam 'Koninginnedag' al vanaf 1891 een begrip is in Nederland. Een voorloper hiervan werd op 31 augustus 1885 geïntroduceerd toen de eerste 'Prinsessedag' werd gehouden ter gelegenheid van de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina. Toen zij koningin werd in 1891 (onder regentschap van haar moeder kon. Emma) werd de eerste Koninginnedag gehouden, ook op 31 augustus. Toen Juliana in 1949 koningin werd, werd de datum verschoven naar 30 april, haar verjaardag. In 1981 handhaafde Beatrix uit respect voor haar moeder deze datum. En over zoveel jaar moeten we toch weer overschakelen op 'Koninginnedag' als Amalia aan het Oranje-roer komt. Maar ja, 7 december, Suntèrkloas net weg en kold! Laat het dan maar gewoon 27 april blijven. Moet kunnen!
Vanaf 2014 dus drie dagen eerder aan de bak. Dat is te verwaarlozen, doar vernemme wi'j niks van at 't Oranjekorps op den doatum al masjerend meziek mek, de vlaggenparade bi'j 't gemeentehuus d'r is en latèr de eerste oranjebittèrs deur 't halsgat gliert.
De VVNF heeft weer een prachtig programma samengesteld. Zie de Oranjekrant. Al in 1912 werd er een voorloper van deze vereniging opgericht met als doel "bij voorkomende nationale gedenkdagen te houden feesten te leiden en door het houden van gezellige samenkomsten de liefde voor het Oranjehuis en het vaderland aan te kweken". Geen verschil met nu! Toch? Eueuhmm….
Overigens heb ik altijd gedacht dat het oprichtingsjaar van de VVNF 1969 is en dat dus dit jaar het jubileumjaar is. Of vergis ik mij? Maar misschien wil men de hierbij behorende feestelijkheden laten samenvallen met 75 jaar bevrijding volgend jaar. Ook dat moet kunnen! Was het eerste tentfeest niet op De Gielink?
Nou, pak de Oranjekrant er bij en kies een happening. Of meerdere. Bezoek zeker de Oranjetent. Moar holt de kop d'r bi'j en doet kalm an. Doet net as een veuranstoanden Breedenbroeker lang geleden zei: "Gedraagt ow as beeste. Die scheidt tenminste uut at ze genog hebt!" Proost!

Hol ow goed!
H. Eurneman

Meer berichten