Vertrekkend voorzitter Eric Eppink met zijn vrouw. Foto: Frank Vinkenvleugel
Vertrekkend voorzitter Eric Eppink met zijn vrouw. Foto: Frank Vinkenvleugel (Foto: )

DLE-voorzitter Eric Eppink uitgezwaaid

DINXPERLO/DE HEURNE - Op de jaarvergadering van begrafenisvereniging De Laatste Eer (DLE) werd donderdag voorzitter Eric Eppink uitgezwaaid na 19 jaar als bestuurslid van DLE, waarvan acht jaar als voorzitter. Wijnand Rigter werd benoemd als zijn opvolger.

Door Lydia ter Welle

De verslagen van de secretaris en de penningmeester werden goedgekeurd en uit de accountantsverklaring bleek dat de boeken er goed uitzien. De vergadering stemde ook in met het voorstel om vanaf nu een bestuur van vijf leden te benoemen, in plaats van het tot dan toe gebruikelijke aantal van zeven leden. De contributie werd met een euro verhoogd naar 25 euro per jaar.

Twee dragers vertrekken
Van twee dragers werd afscheid genomen. Jan Veldhuis en Wim Ruesink ontvingen een attentie en bloemen voor hun inzet als drager.

Vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan de orde. Aftredend en niet herkiesbaar was voorzitter Eric Eppink. Het voorstel om Wijnand Rigter te benoemen als zijn opvolger werd aangenomen.

Secretaris Thea Lammers sprak de vertrekkende voorzitter toe. Ze vertelde dat Eric 19 jaar geleden de bestuursfunctie overnam van zijn vader, en dat hij acht jaar geleden voorzitter werd. "Je hebt een belangrijke rol gespeeld bij het organiseren van onze jubileumviering, een paar jaar geleden. Je vertrek nu betekent dat er na 48 jaar geen Eppink meer in het bestuur zit. Je laatste taak in functie, behalve nog het leiden van deze vergadering, was een bezoek onze oud-uitvaartverzorger, de honderdjarige heer Hinkamp."

'Die hoed past ons allemaal'

Voor zijn inzet voor DLE ontving Eric Eppink een fraai ingepakt cadeau. Daaruit kwam een hoedendoos te voorschijn, met een mooie hoge hoed. "Die hoed past ons allemaal, dus dat is om te zorgen dat je aan de slag kunt als drager", zo werd opgemerkt. Voor Erics echtgenote Wilma was er een mooi boeket bloemen. "En omdat jullie binnenkort een nieuwe tuin, een nieuw terras hebben, krijgen jullie ook nog een paar mooie tuinstoelen."

Speld en oorkonde
Eric Eppink werd ook nog toegesproken door bestuurslid Harry Koopman van de FKB, de koepelorganisatie van begrafenisinstellingen zonder winstoogmerk. Die prees Eppink voor zijn inzet, ook als bestuurslid van de FKB. Eppink ontving namens FKB en DLE een oorkonde en een fraaie speld.

Na het sluiten van de vergadering volgde een gezellig samenzijn, met een gezamenlijke maaltijd.

Meer berichten