Geen nieuwe weg nabij de Beggelderdijk

Na jarenlange discussie blijft conclusie: huidige weg aanpassen

Door Bernhard Harfsterkamp

DINXPERLO – Over de verkeersveiligheid van de Beggelderdijk wordt al sinds 2016 gesproken in de gemeenteraad. Burgemeester en wethouders wilden die verbeteren door het enigszins reconstrueren van de huidige weg. Voor een meerderheid van de raad was dat niet voldoende. CDA, Gemeentebelangen en HMV stelden voor te kiezen voor een nieuw tracé. In de begrotingsvergadering van november 2018 werd het verzoek door de drie partijen, nu samen met D66, herhaald. Daarbij werd wel gevraagd voor een sobere variant te kiezen zonder rotonde. Die is inmiddels bekeken en opnieuw zegt B en W dat het verbeteren van de huidige weg voldoende is.

Oude IJsselstreek wil niet
In de eerste versie zou het nieuwe tracé beginnen bij een nieuwe rotonde in de Terborgseweg  nabij de Snijders-Veerbeek. Even ten zuiden van die beek zou de nieuwe weg richting Demkespad gaan om daar verder te lopen over het huidige tracé. Gekozen moest dan nog worden voor de 60- of 80-kilometervariant. Buiten de bebouwde kom zou ten zuiden hiervan een nieuw fietspad aangelegd worden. Voor het langzaam verkeer vanaf de kruising met de Demkespad was het oude tracé beschikbaar. In de sobere variant van november verviel de rotonde en werd gekozen voor een 60-kilometerweg. De gemeente heeft opnieuw verkeerstellingen op de Beggelderdijk laten doen en daarbij is geconstateerd dat de verkeersintensiteit laag is. "De gemeente Oude IJsselstreek wil daarom niet meewerken aan het nieuwe tracé", zegt wethouder Martin Veldhuizen. Dat betekent dat er op het grondgebied van de buurgemeente niets kan veranderen, zoals het aanpassen van het laatste deel richting de AA Strangrondweg.

Minder vrachtverkeer
Wethouder Veldhuizen vindt de aanleg van het nieuwe tracé ook niet wenselijk, omdat de verwachting is dat er minder vrachtverkeer over de Beggelderdijk zal komen. Door een andere ontsluiting bij het bedrijf Westerveld & Nederlof zal er een andere verkeersstroom komen. Daarmee is de discussie over de verkeersveiligheid van de Beggelderdijk na drie jaar terug bij af. B en W concluderen opnieuw dat meer geld investeren niet zinvol is, omdat er geen grote problemen zijn en dat met het aanbrengen van twee verkeersplateaus en het verbreden van de fietsstroken buiten de bebouwde voldoende wordt gedaan. Of de gemeenteraad dat ook zo ziet, zal binnenkort blijken. B en W hebben immers al vaker onderbouwd dat andere duurdere varianten niet zinvol waren. Desondanks stelde een meerderheid van de raad telkens voor een andere keuze te maken.

Meer berichten