Wethouder Kok heeft zorgen over de toekomst. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Wethouder Kok heeft zorgen over de toekomst. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Wethouder somber over financiën voor de komende jaren

Tevreden over wat is gerealiseerd in 2018

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - Wethouder Ted Kok brengt het liefst positief nieuws over de gemeente Aalten. Hij laat graag weten wanneer de gemeente er opnieuw een is waar de financiële lasten voor de burger lager zijn dan bijna overal in Nederland. Hij meldt graag wanneer er afspraken over een mooi bouwplan zijn gemaakt. Ook over de jaarrekening over 2018 is veel positiefs te melden. Er is veel uitgevoerd en er is een overschot van 400.000 euro. Toch wil Kok deze keer niet positief zijn, want er zijn zorgen voor morgen. Hij verwacht tekorten in de komende jaren.

Extra geld voor de jeugdzorg nodig
"Ik ben zeer enthousiast over wat er is gebeurd in 2018, maar er is grote zorg over de nabije toekomst." Dat wordt vooral veroorzaakt door de tekorten, die in het sociaal domein worden verwacht. "De reserve die we daarvoor hebben is bijna leeg." Dat betekent dat vanaf 2020 het geld ergens anders vandaan moet komen. Met name de tekorten op de jeugdzorg zijn het grootste probleem en de wethouder vindt dat daarvoor extra geld van de rijksoverheid moet komen. "Anders is het niet meer te doen." De gemeenten zijn samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten bezig om de regering te overtuigen dat er een oplossing moet komen voor de tekorten, waarmee bijna alle gemeenten te maken hebben.

"Gewoon doorgegaan"
Ondanks enkele financiële tegenvallers in 2018, is er over dat begrotingsjaar toch een overschot van 400.000 euro. Dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Wethouder Kok noemt het opvallend dat er in het "tussenjaar" toch nog zoveel is gedaan. In 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen en onderhandelingen over een nieuw college van burgemeester en wethouders. De totstandkoming van dat nieuwe college kostte ook nog eens meer tijd dan verwacht. Doorgaans leidt dat er toe dat de gemeente dan een pas op de plaats maakt. "Toch zijn we gewoon doorgegaan en is alles uitgevoerd wat we gepland hadden." Aan een jaarrekening worden doorgaans door de gemeenteraad in tegenstelling tot de begroting voor het volgende jaar niet al te veel woorden gewijd. De wethouder vindt de jaarrekening misschien wel belangrijker. "Die laat zien wat er is gebeurd." Daarmee kan de gemeenteraad ook controleren hoe B en W de plannen van de gemeenteraad hebben uitgevoerd en of dat op de goede manier is gebeurd.

Meer berichten