Wethouder Martin Veldhuizen. Foto: gemeente Aalten
Wethouder Martin Veldhuizen. Foto: gemeente Aalten (Foto: )

Betere afvalscheiding door invullen infoquête

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – De gemeente Aalten heeft eind vorig jaar meegedaan aan de "pilot infoquête afvalscheiding". Een infoquête is een enquête, waarbij de vragen deels ook informerend zijn. Door vragen over het scheiden van afval te combineren met tips hoe het afvalscheidingsgedrag verbeterd kan worden, is de verwachting dat mensen beter opletten of ze het afval in de goede container doen. "Het scheiden van afval gebeurde al goed", zegt wethouder Martin Veldhuizen, "maar door deel te nemen aan de infoenquête is het nog beter geworden."

Minder restafval
In zowel Aalten als Dinxperlo zijn voor de pilot twee groepen van ruim honderd huishoudens geselecteerd. Per groep maken ze gebruik van dezelfde ondergrondse restafvalcontainer. Voor en tijdens de proef is het gewicht van het restafval bij elke lediging gewogen. Ook was er een groep met een vergelijkbare samenstelling van huishoudens, die als controlegroep heeft gediend. Deze groep heeft tijdens de pilot niet de vragenlijst ingevuld, maar het gewicht van het restafval is gedurende de proefperiode ook bij deze groep gewogen. Uit de pilot blijkt dat de twee testgroepen minder restafval produceren. Het afvalscheidingsgedrag van de groep in Aalten is met zes procent verbeterd en dat van de groep in Dinxperlo met tien procent. "Hiermee is aangetoond", zegt wethouder Veldhuizen, "dat we de afvalscheiding toch nog verder kunnen verbeteren."

Sterke aanwijzing
Het streven van de gemeente is dat er per persoon nog slechts 30 kilogram restafval per jaar naar de restafvalcontainer wordt gebracht. Uit de antwoorden op de vragen van de infoquête blijkt dat de meeste huishoudens gemotiveerd zijn om hun afval te scheiden en bereid zijn dat nog beter te doen. De tips die aan de vragen gekoppeld zijn variëren van verwijzingen naar websites, waarop bijvoorbeeld is te vinden wat wel en niet in de container voor plastic en metaal kan, of waar grof afval kan worden ingeleverd, tot concrete tips. Zo wordt aangegeven dat ook gebakken en gekookt eten in de groene container kan. Vaak wordt dat nog bij het restafval gedaan. Door het beantwoorden van de vragen en het bekijken van de informatie zijn de testgroepen blijkbaar toch beter op hun afvalgedrag gaan letten. De gemeente Aalten geeft aan dat de percentages van zes en tien procent statistisch niet significant zijn, oftewel niet als "harde"cijfers kunnen worden beschouwd. Toch is het "een sterke aanwijzing dat deze manier van gedragsbeïnvloeding een positief effect heeft".

Meer berichten