Genieten van de bloeiende akkerranden. Foto: Frank Vinkenvleugel
Genieten van de bloeiende akkerranden. Foto: Frank Vinkenvleugel (Foto: )

Akkerrandenproject werpt z'n vruchten af

AALTEN - Met een bijeenkomst bij Op de Brusse in De Heurne en een huifkartochtje langs akkerranden werd woensdagmiddag het Akkerrandenproject 2019 van de gemeente Aalten officieel geopend.

Door Lydia ter Welle

Wethouder Ted Kok heette de aanwezigen welkom en vertelde trots te zijn op het project dat al sinds 2013 loopt. Het Akkerrandenproject maakt deel uit van het Uitvoeringsprogramma van de Stichting Actief Aaltens Platteland. Met het project wordt het inzaaien van akkerranden en overhoekjes gestimuleerd, om de biodiversiteit te bevorderen. Ted Kok: "Naast alle particulieren, landbouwers en andere grondeigenaren doet ook de gemeente Aalten mee. We hebben dit jaar circa 35.000 m2 ingezaaid met bloemenmengsels. Bijvoorbeeld bermen, nog niet verkochte bouwpercelen, overhoekjes en randen langs grote grasvelden. Zo willen we, zowel in het buitengebied als in de kernen, een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in onze gemeente." Niet alleen voor de dieren is het goed, maar ook de toeristen die in de regio verblijven, genieten duidelijk van de akkerranden, en van het boekje met vijf routes dat bij de VVV's in Aalten verkrijgbaar is.

Kok memoreerde dat de droogte van de afgelopen periode wel zorgde dat het zaaigoed zich minder goed ontwikkelde. Hij sprak de hoop uit dat zich dat nog enigszins herstelt. Als 'openingshandeling' van het project 2019 vroeg hij Inge Teunissen en Marian Dekker van de werkgroep Akkerranden om het informatiepaneel over het project 2019 te onthullen.

Vervolgens vertelde 'kartrekker' Gerrit Rougoor van de werkgroep Akkerranden over het ontstaan van het project en de ontwikkeling in de afgelopen jaren. Hij vertelt: "Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat boeren algemeen van mening waren dat elke m2 grond gebruikt moest worden. En dat er alles aan gedaan moest worden, om te zorgen dat een boer altijd, ook in natte tijd, zijn land op kon om te bewerken, oogsten of zaaien. Gelukkig is dat veranderd. Ook boeren zien de noodzaak van vernatting, van zorgen voor een goede biodiversiteit, en zorgen voor de goede leefomgeving voor niet alleen insecten, vlinders en bijen, maar ook voor allerlei dieren. Dus in de buitengebieden valt nu te genieten van mooi bloeiende akkerranden. Maar het kan altijd beter. Bijen en vlinders weten ook kleine met bloemenmengsels ingezaaide stukjes te vinden. Die kijken niet of het binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Daarom roep ik iedereen, 'boeren, burgers en buitenlui', binnen en buiten de bebouwde kom op om een stukje grond of tuin in te zaaien met bloemrijke mengsels."

Frans ter Bogt is één van de bedenkers van het project 'Samen voor de patrijs'. Dankzij dat project keert de patrijs terug naar de regio als broedvogel. Daarvoor zijn onder andere de bloemrijke akkerranden van belang. Ter Bogt: "Het project heeft inmiddels navolging gevonden op 235 plaatsen in Nederland. Daar ben ik blij mee. Er is nog niet meteen sprake van een overvloed van patrijzen, maar het aantal stijgt, ondanks dat de predatoren zoals marters en vossen erg actief zijn. Ik ben blij dat we in dat opzicht samenwerken met partners als de WildBeheerEenheid. Ook met partners als Rijkswaterstaat en Waterschap werken we samen. Dat heeft zeker effect. Bijvoorbeeld ook voor het aantal soorten weidevogels: dat is inmiddels gestegen tot 114. Maar het kan altijd beter! Dus blijf doorgaan met dit beleid."

Vervolgens konden de aanwezigen plaatsnemen in de huifkarren van De Groene Pleisterplaats en camping De Blökke, voor een tochtje langs wat Heurnse akkerranden. Met onderweg natuurlijk uitleg van de kenners, zoals Gerrit Rougoor en Frans ter Bogt. Bij terugkeer was er bij Op de Brusse nog gelegenheid voor een hapje en een drankje.

Meer berichten