Henk Hiddink. Foto: Frank Vinkenvleugel
Henk Hiddink. Foto: Frank Vinkenvleugel (Foto: )

Locatie- en teamleider Henk Hiddink met pensioen


DINXPERLO – Nog even, en Henk Hiddink sluit voor de laatste keer de deur van Schaersvoorde Dinxperlo achter zich. Want de locatieleider annex teamleider van de Dinxperlose vestiging van het Christelijk College Schaersvoorde heeft de leeftijd van 66 jaar en vier maanden bereikt en gaat met pensioen. Donderdag is de afscheidsreceptie, vrijdag nog een etentje met het team en dan zit zijn 'schoolcarrière' er op.

Door Lydia ter Welle

Zijn carrière begon – na de opleiding op de LTS in Aalten, werken bij ARA in Aalten, een jaar in een kibboets in Israël en werk bij Passavant (producent van vet- en olie-afscheiders; red.) in Doetinchem en de Avondschool voor de opleiding tot leraar wis- en natuurkunde – begin jaren 80 op de toenmalige Irene Mavo in Dinxperlo. "Ik had negen lesuren in Dinxperlo en nog een aantal uren in Aalten op school, dat was ongeveer een volledige baan. Toen kwam begin jaren 90 de basisvorming, en daarmee het vmbo. Jammer genoeg verdwenen daardoor alle praktijklessen. En juist een deel van de leerlingen op het vmbo heeft moeite met alleen theoretische lessen", geeft Hiddink blijk van inzicht in de leerlingen.

In 1993 werd de fusie van scholen voor voortgezet onderwijs in Aalten, Dinxperlo en Winterswijk een feit, en daarmee Schaersvoorde Dinxperlo. "Dat is een goede zaak geweest. Aart van Triest was als toenmalig rector de grote gangmaker. En maar goed ook, want dankzij die fusie bleef er voortgezet onderwijs mogelijk in Dinxperlo. Dat had nooit gekund zonder die fusie", aldus Hiddink.
Na eerst sinds '96 als coördinator van vmbo 3 en 4 te hebben gewerkt, werd Hiddink in 2007 team- en locatieleider in Dinxperlo. "We zijn toen heel druk geweest met plannen maken voor de bouw van een nieuwe school. De plannen waren helemaal klaar, tot aan de precieze bouwtekeningen toe. En toen bleek ineens dat, na de fusie van de gemeenten, er geen geld meer was voor de nieuwbouw. We hebben geprotesteerd, samen met ouders, maar nieuwbouw zat er niet in. Gelukkig leidde het wel tot een grondige renovatie, die heel goed heeft uitgepakt", zo haalt Hiddink herinneringen op.

Schaersvoorde Dinxperlo is een school met een klein team, van tien vaste docenten, en daarnaast enkele docenten die op diverse locaties onderwijs geven. "Dat kleine team is een uitdaging, maar maakt het ook mogelijk om echt samen richting te geven aan het onderwijs op onze school. Dat heeft bijvoorbeeld in 2007 geleid tot het invoeren van verlengde lestijd. Een les duurt op onze school 75 minuten. Ongeveer driekwart van de totale lestijd verdelen we over het gewone rooster. De rest van de lestijd noemen we keuzewerktijd. Elke leerling kan voor de keuzewerktijd zelf bepalen voor welk vak hij inschrijft. Heeft hij of zij moeite met een bepaald vak, dan kan hij in de keuzewerktijd inschrijven voor dat vak. Leerlingen van de klassen 1 tot en met 4 zitten voor dat bepaalde vak bij elkaar en krijgen van de docenten extra les en ondersteuning op het terrein waar hun probleem ligt. Individueel toegespitst dus, maar wel in één klaslokaal met anderen", legt de locatieleider uit. Na de zomer wordt coaching toegevoegd aan de lessen. Dit houdt in dat er regelmatig gesprekken zijn tussen coach en leerlingen over alle aspecten die met het leren van deze leerling te maken heeft. Drie keer per jaar vind er een gesprek plaats tussen Leerling, Ouder en Coach, de zogenaamde LOC-gesprekken. In die gesprekken wordt besproken – op basis van gelijkwaardigheid - wat goed gaat en wat minder goed, en vooral: welke weg de juiste is, wat er nodig is om te zorgen dat het allemaal goed gaat.

Een andere zeer vooruitstrevende aanpak, ontstaan in het enthousiaste team onder leiding van Henk Hiddink, is de samenwerking met het basisonderwijs in Dinxperlo. "Het uiteindelijke doel is om te komen tot een kwalitatief goede opvang- en leerlijn voor nul- tot zestienjarigen in Dinxperlo. We begonnen eerst met alleen De Bosmark, maar betrekken nu ook Liborius en De Wegwijzer zoveel mogelijk erbij. Nu omvat de samenwerking nog uitwisseling van docenten en leerkrachten. Een docent van Schaersvoorde geeft aan kinderen uit groep 8 die daar aan toe zijn, wiskunde- of taalles, terwijl een leerkracht van de basisschool bij ons aan leerlingen die daar baat bij hebben, reken- of taalles geeft. Komend schooljaar wordt er zelfs regelmatig gelijktijdig wiskunde- en rekenles geven aan gemixte groepen leerlingen uit groep 8 en klas 1.

'Altijd gesteund door het enthousiaste team'

Verder hebben we op projectbasis gezamenlijke activiteiten, denk maar aan het CSI-project, waarbij groep 8 en klas 1 gezamenlijk aan de slag gingen om een 'moord' op te lossen met behulp van moderne onderzoekstechnieken. Of dit jaar het project waarbij gemixte groepen leerlingen van groep 8 en klas 1 op bezoek gingen bij bedrijven in de buurt en een oplossing bedachten en presenteerden voor een vraagstuk van dat bedrijf. Erg leerzaam allemaal. Voor de leerlingen maar ook voor de docenten en leerkrachten, die veel meer zicht op en begrip krijgen voor elkaars werkwijze en methoden." Henk Hiddink is ervan overtuigd dat dit soort projecten een meerwaarde heeft. "Maar je kunt dit alleen doen als je een team hebt dat er helemaal achter staat en er enthousiast mee bezig gaat. En dat is hier het geval!"
Nog even, en dan wordt hij opgevolgd door Inge Vrieze. "Zij is docent geschiedenis, en was al plaatsvervangend locatieleider. En nu dus, na de sollicitatieprocedure, wordt zij de locatieleider. Volgens goed gebruik bij Schaersvoorde blijft ze nog wel deels lesgeven. Dat is maar goed ook, vind ik, om het gevoel met leerlingen en lesgeven te behouden. Elroy Belterman is benoemd als plaatsvervangend locatieleider", vertelt Hiddink.
En wat gaat Henk Hiddink doen met al die vrije tijd? "Ik ga wat meer klussen, en verder hou ik van fietsen. En ik ben hobbyboer, dus ik ga me echt niet vervelen!", lacht Hiddink, die vooral ook uitkijkt naar het etentje, vrijdag, met het team. "Dat wordt vast leuk. Ik mocht de locatie kiezen en dat is Kulturhus De Vos in Westendorp geworden. Ik kijk er naar uit!"

Meer berichten