Foto:

Bestemmingsplan voor woningbouw aan de Kalverweidendijk

door Bernhard Harfsterkamp

DINXPERLO – Na jarenlange discussie is er overeenstemming bereikt met E. Smits over de beëindiging van zijn intensieve veehouderij aan de Kalverweidendijk 11 aan de rand van Dinxperlo. Het bedrijf zal stoppen op 1 janauri 2020, waarna op de locatie veertien woningen kunnen worden gebouwd. Volgens wethouder Ted Kok ligt er nu een ontwerp bestemmingsplan, waarmee iedereen tevreden is. Het woon- en leefklimaat wordt hierdoor verbeterd.

De naam van het bestemmingsplan wordt Vosterkamp, een verwijzing baar een oude huisplaats, omdat de naam Kalverweidendijk in de loop der jaren een te beladen begrip is geworden. Aanvankelijk was het de bedoeling van Smits om zijn varkenshouderij uit te breiden, maar dat stuitte op verzet van de omgeving. Daarna werd gekozen voor woningbouw, maar ook voor deze plannen is veel overleg nodig geweest. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat er geen woningen zijn gepland in het zuidelijk deel van het plangebied. Dat zal de bestemming agrarisch behouden. De belanghebbende die tegen die woningbouw daar was zal als het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden die gronden aankopen.

De te bouwen woningen zijn opgenomen in het woningbouwprogramma van de gemeente. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. De sloop van de bedrijfsgebouwen wordt gecompenseerd met vier woningen. Daarnaast worden er nog drie woningen toegevoegd, maar die kunnen alleen gerealiseerd worden als erders in de gemeente woningen uit dezelfde woningbouwcategorie geschrapt kunnen worden. Het bestemmingsplan wordt vanaf medio augustus vor zes weken ter inzage gelegd.

Meer berichten