Johan Pennings richt zich weer volledig op landbouwbedrijf

Na ruim 17 jaar gemeenteraadswerk is het voor Pennings tijd voor ander activiteiten. Foto: ChristenUnie Aalten
Na ruim 17 jaar gemeenteraadswerk is het voor Pennings tijd voor ander activiteiten. Foto: ChristenUnie Aalten

'Goed moment om afscheid van gemeenteraad te nemen'

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Na ruim zeventien jaar is er een einde gekomen aan het raadslidmaatschap van Johan Pennings. In de raadsvergadering van juli werd afscheid van hem genomen en kreeg hij een Koninklijke onderscheiding voor het werk dat hij voor de Aaltense samenleving heeft gedaan. In september zal zijn opvolger Tobias Holtman geïnstalleerd worden. Pennings had nog geen genoeg van de gemeentepolitiek, maar door

Niet in de weg zitten
Johan Pennings heeft samen met zijn broer Ab een maatschap met twee boerderijen. Een van de locaties is omgevormd in een biologische varkenshouderij met 200 varkens. Op de andere locatie worden melkkoeien, jong vee en varkens op gangbare wijze gehouden. Die varkenshouderij is omgevormd en werkt volgens het Beter Leven-keurmerk met één ster van de Dierenbescherming. Een tijd geleden heeft zijn jongste dochter Lineke, die gestudeerd heeft aan de Hogere Agrarische School in Dronten, aangegeven dat ze boerin wilde worden. "Dan ga je nadenken over de toekomst. Als de jongste generatie zich aandient, moet je als twee oude kerels niet in de weg zitten. Het is moeilijk om veranderingen door te voeren als de ouderen de baas zijn. De nieuwe generatie moet een volwaardige kans krijgen."

Nieuwe maatschap
Terwijl Pennings nadacht over de mogelijke veranderingen in het bedrijf, startte de gemeente Aalten met een project waarbij keukentafelgesprekken werden gevoerd met alle landbouwers, die daar behoefte aan hadden. De bedoeling was niet alleen om de problemen waarmee de agrarische sector te maken heeft bespreekbaar te maken, maar ook als er behoefte was, ze te adviseren en coachen. "Wij hebben het maximum van acht keukentafelgesprekken doorlopen", zegt Pennings. "Het leidde tot toekomstplannen voor de beide locaties. Per 1 januari gaan we splitsen." Het betekent dat zijn broer alleen door gaat met de biologische varkenshouderij. Pennings gaat zelf samen met zijn dochter verder in een nieuwe maatschap. Om de veranderingen goed door te kunnen voeren wil hij meer tijd voor het landbouwbedrijf ter beschikking hebben.

Toekomstbestendige bedrijven
Een van de veranderingen is dat de koeien automatisch gemolken worden. Koeien grazen dan in de wei en lopen op een gegeven moment zelf naar de melkmachine en worden dan gemolken. Pennings had gehoopt al met de voorbereidingen in de stal hiervoor te kunnen beginnen, maar vanwege de droogte staan de koeien al eerder in de stal. "Ik had gehoopt dat ze nog drie weken langer buiten hadden kunnen blijven." Het tweede droge jaar achter elkaar maakt Pennings niet vrolijk. Dit jaar heeft hij nog maar twee sneden gras van de weilanden gehaald. "We begonnen het jaar al met een neerslagtekort en dat wordt ook dit jaar niet aangevuld. Als dit zo doorgaat worden de zandgronden in de Achterhoek ongeschikt voor landbouw." Maar daaraan wil Pennings nog niet denken. Hij gaat er vanuit dat de veranderingen op de twee locaties van het bedrijf tot twee toekomstbestendige boerenbedrijven zal leiden.

Goede opvolger staat klaar
Omdat er inmiddels binnen de ChristenUnie zich een goede opvolger had aangediend, was het een goed moment om afscheid te nemen van de gemeenteraad. Pennings vindt het jammer dat de ChristenUnie bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 net niet genoeg stemmen haalde om de twee zetels te kunnen handhaven. Dan had hij een tijd samen met Tobias Holtman in de gemeenteraad kunnen zitten. Maar Holtman heeft al lang genoeg op de achtergrond mee gedraaid om het raadswerk goed te kunnen overnemen. De komende maanden zal Johan Pennings hem op de achtergrond nog bijstaan, met name bij de voorbereiding van de begrotingsvergadering. "De gemeenten krijgen een heel lastig begrotingsjaar", voorspelt hij. Oorzaak zijn de tekorten in het sociaal domein en de lagere bijdrage van de rijksoverheid. Maar na de begrotingsvergadering zal er toch na zo'n 30 jaar een einde komen aan zijn politieke activiteiten. Die begon met een bestuursfunctie bij de Reformatorische Politieke Federatie, de partij die in 2001 samen met het Gereformeerd Politiek Verbond de ChristenUnie vormde. Pennings zal wel ledenvergaderingen blijven bezoeken, maar wil niet meer veel tijd aan politiek besteden. "Het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Aalten blijf ik wel doen." Dat onderhoud heeft de ChristenUnie geadopteerd.

Voorlopig niet beschikbaar
Voorlopig wil Johan Pennings zich volledig richten op het landbouwbedrijf. Dat hij geen gemeenteraadslid meer is, zal betekenen dat hij niet onmiddellijk beschikbaar is voor een bestuursfunctie. "Eerst maar eens een jaar helemaal niets. Eerst wil ik het bedrijf veranderen en de ontplooiing van mijn dochter ondersteunen en mezelf heroriënteren. Daarna wil ik toch weer actief worden in de kerk of in een maatschappelijke organisatie." Het iets willen betekenen voor de samenleving hoort bij Johan Pennings. "Ik ken mezelf te goed, als ik alleen op de boerderij zou werken, zou ik niet gelukkig zijn." Of hij de politiek gaat missen, weet hij nog niet. "Misschien komt er wel even een 'wat doe ik nu met mijn avonden', maar ik heb hier bewust naar toegeleefd."

Als hij terugkijkt op al zijn jaren in de gemeenteraad, vindt hij het belangrijkst dat hij als raadslid zo nu en dan echt wat heeft kunnen betekenen voor mensen. "Op een vrijdagmiddag belde mij een mevrouw. Kennelijk was ze gemeenteraadsleden gaan bellen en was ik de eerste die ze sprak. Ze vertelde dat ze het huis uit gezet zou worden en niet wist wat te doen. Heb je al hulp van de sociale dienst, vroeg ik. Daar was ze nog nooit geweest. Ze had geen uitkering en alleen schulden. Ik ben toen meteen gaan bellen met de sociale dienst. Het leidde er toe dat ze werd geholpen en niet het huis werd uitgezet." Natuurlijk heeft een gemeenteraadslid geen weet van alle mensen, die in moeilijkheden verkeren en kan die niet altijd in actie komen. "Maar als de nood aan de man komt, moet je dit doen."

Meer berichten