Foto:

Samenwerking met Duitsland wordt geïntensiveerd

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Een van de opdrachten uit het raadsprogramma was om de nota Internationale samenwerking 2011 te herijken. Dat heeft geleid tot een nieuwe nota voor de periode 2019 – 2023 met als ondertitel "immer besser", oftewel altijd beter. Volgens burgemeester Anton Stapelkamp wordt daarmee aangegeven dat de samenwerking met Duitsland er altijd moet zijn en dat die ook altijd beter kan. "Wat betreft de grensoverschrijdende samenwerking wordt er dan ook een tandje bijgezet", zegt de burgemeester.

Ontwikkelingssamenwerking alleen via stichting Mondiaalten
In de nota van 2011 was de internationale samenwerking al ingeperkt. "Alle gewoontes zoals partnerschappen met buitenlandse gemeenten en uitwisselingen waren in kaart gebracht. Daar stoppen we allemaal mee, was toen de conclusie. Toen was het verhaal dat we daar niets meer aan doen en ons alleen nog op Bocholt richten", zegt de burgemeester. Bij de vaststelling van de nota in 2011 besloot de gemeenteraad ook niet meer aan ontwikkelingshulp te doen. Er zou niet meer worden bijgedragen aan acties en projecten in de derde wereld. Wel werd de Stichting Mondiaalten financieel ondersteund met 7500 euro per jaar. "Deze stichting werkt prima", wordt geconstateerd in de nieuwe nota. Elke twee jaar wordt er de Monidaalten-dag georganiseerd, "een evenement dat ontwikkelingssamenwerking door organisaties vanuit onze lokale samenwerking mooi voor het voetlicht brengt". Bijdragen aan internationale hulpacties wordt niet als een taak van de gemeente gezien, behalve als die betrekking hebben op het Koninkrijk der Nederlanden, zoals enkele jaren geleden voor Sint Maarten.

Meer aandacht voor andere buurgemeente
In de nieuwe nota wordt uitgebreid beschreven wat er de laatste jaren veranderd is in de samenwerking met Duitsland. "Alle grensgemeenten hebben tegenwoordig een speciale ambtenaar, die zich met het buurland bezig houdt. Er zijn initiatieven als de Grenzhoppers en in het najaar gaat de bus naar Bocholt rijden", zegt de burgemeester. "Aan beide kanten van de grens zijn er veel meer contacten gekomen. Daarom hebben we vorig jaar ook het memorandum van Groenlo ondertekend." Hierin is aangegeven welke thema's de Kreis Borken en de gemeenten in de Achterhoek in de komende jaren samen willen aanpakken. Die thema's zijn economie, arbeidsmarkt en onderwijs, toerisme en cultuur, mobiliteit en bereikbaarheid, sport en gezondheid en veiligheid. Het betekent dat de aandacht minder op Bocholt zal zijn gericht, maar ook op andere Duitse gemeenten zoals de andere buurgemeente Isselburg.

Meer berichten