Gerloeske Brezet bij de molen in Lintelo, waar ze naast woont. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Gerloeske Brezet bij de molen in Lintelo, waar ze naast woont. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Gerloeske Brezet: 'Gemeenteraadslid zijn goed voor je ontwikkeling'

'Niet alleen zeuren vanaf de zijlijn, maar ook zelf wat doen'

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Na vele jaren afwezigheid keerde D66 terug in de gementeraad van Aalten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 haalde de partij twee zetels. Gerloeske Brezet stond op de derde plek van de kandidatenlijst, maar haalde voldoende voorkeurstemmen om samen met Alexander van der Graaff in de raad te komen. Ze is tevreden over haar eerste jaar. "Dat is heel snel voorbij gegaan en ik heb veel geleerd. Het is goed voor je ontwikkeling. Dingen hadden beter en anders gekund, maar achteraf is iedereen een profeet."

'Ook meer jongeren betrekken bij politiek'

Gerloeske Brezet houdt niet van mensen die alleen maar zeuren. "Je kunt ook zelf wat doen." Daarom zat ze op de middelbare school in de leerlingenraad en tijdens haar beroepsopleiding in Rotterdam in de opleidingscommissie. Daar werd ze ook lid van D66. Ze woonde er samen met haar vriend. "Ik was kwaad hoe alles geregeld was. We kregen geen huursubsidie, we hadden nog geen recht op minimumloon. Ik vond het krom geregeld. Ik was het zat en vroeg me af wat ik zelf kon doen." Ze besloot lid te worden van een politieke partij. Na zich in allerlei partijen verdiept te hebben kwam ze uit bij D66. "Vanwege de liberale kant. Wie voor zichzelf kan zorgen, moet dat kunnen doen. Maar ook vanwege de sociale component, die ik bij de VVD mistte." Ook GroenLinks stond niet ver van haar af, maar bij die partij slaat het idealisme te ver door. "De combinatie redelijk, sociaal en liberaal past bij mij. Daarnaast is voor mij ook de medisch-ethische kant van D66 belangrijk."

In korte tijd veel regelen
Toen Gerloeske Brezet terugkeerde naar Aalten en daar al enige tijd woonde zag ze de oproep van Alexander van der Graaff om het plaatselijke D66 nieuw leven in te blazen. "Laat ik eens gaan kijken." Het leidde er toe dat ze me een groep enthousiaste mensen mee draaide in de voorbereidingen van de verkiezingen en het opstellen van een verkiezingsprogramma. "Dat moest allemaal snel." Samen met andere D66'ers nam ze ook deel aan de cursus Politiek Actief, die toen voor drie gemeenten werd gehouden. In september start er opnieuw een in Aalten, die dit keer wordt verzorgd door de burgemeester en de griffier en waaraan alleen vrouwen deelnemen. "Die cursus was een mooie voorbereiding voor ons." Wie aan de cursus deelneemt hoeft niet meteen politiek actief te worden. "Politiek raakt heel veel mensen. Het is goed dat mensen dan ook interesse tonen en er meer van willen weten." Dat er inmiddels 51 vrouwen zich hebben aangemeld toont de behoefte aan.

Meer vrouwen én jongeren
Gerloeske Brezet hoopt dat door de cursus meer vrouwen lid worden van een politieke partij en in de toekomst misschien in de gemeenteraad komen. Vijf vrouwen van de 21 raadsleden is nog te weinig. Daardoor is de gemeentepolitiek nog teveel een mannenwereld en dat kan alleen maar veranderen met meer vrouwen. "Maar ook qua leeftijd is er nog veel winst te behalen." Brezet is het jongste raadslid en was 24 toen ze aantrad. De cursus Politiek actief richten op vrouwen is goed, maar: "De focus op jongeren is ook heel belangrijk. Wat we hebben jongeren nodig om in de gemeente Aalten te kunnen blijven of terug te keren. Wat is er nodig om de leefbaarheid goed te houden. Het is belangrijk om te weten hoe jongeren over de toekomst denken." Daarvoor hoeven ze niet allemaal politiek actief te worden. "Het kan gevraagd worden aan scholieren." De net gekozen kinderburgemeester met de kinderraad kan eveneens een rol spelen. Het was een van de programmapunten van D66 die al in het eerste jaar gerealiseerd kon worden, mede omdat ook andere partijen het belangrijk vonden.

Gevoel voor beste aanpak
Het jongste raadslid had er geen rekening mee gehouden meteen in de gemeenteraad te worden gekozen. Ze had geen verwachting vooraf. "Jeroen Hollema, die op plek twee stond was ook een goede kandidaat. Ik had het hem gegund als hij was gekozen. Ik wist natuurlijk wel dat veel kiezers van D66 vaak op de hoogst genoteerde vrouw stemmen. Maar zelfs toen D66 aan het eind van de uitslagenavond op twee zetels stond durfde ik het niet te hopen." Voor de partij was het goed dat Alexander van der Graaff niet alleen in de gemeenteraad kwam. Met meer mensen kun je ook meer laten zien. Brezet denkt dat D66 inmiddels zijn plek heft gevonden en is geaccepteerd door de andere partijen. Er is ruimte voor de ideeën van de partij, zoals de wens om nog eens goed te kijken hoe er meer discussie en debat mogelijk gemaakt kan worden. Het is soms nog wel lastig om in te schatten of er een draagvlak is voor een amendement of motie. "Ik moet nog wel meer gevoel krijgen voor de verhoudingen en hoe je het beste iets aan kunt pakken." Ze wil ook resultaat halen als ze met een voorstel komt. "Wij doen het niet puur voor de show en om punten te scoren bij de bewoners." Gezegd wordt dat er vier jaar nodig zijn om ingevoerd te raken als gemeenteraadslid. Gerloeske Brezet gaat er echter van uit dat haar inwerkperiode eerder voorbij is.

Meer berichten