Van links naar rechts Bertus te Grotenhuis, Theo Giesen, Eddy ten Broeke en Bennie Berendsen. Foto: Frank Vinkenvleugel
Van links naar rechts Bertus te Grotenhuis, Theo Giesen, Eddy ten Broeke en Bennie Berendsen. Foto: Frank Vinkenvleugel (Foto: )

Dinxpers Belang luidt de noodklok

DINXPERLO - Op donderdagavond 26 september hield de belangenvereniging Dinxpers Belang haar jaarlijkse ledenvergadering.

Aangezien Dinxpers Belang geen voorzitter meer heeft, werd de vergadering geopend door secretaris Bertus te Grotenhuis. Nadat de jaarlijkse activiteiten waren besproken, kwam het belangrijkste punt van de vergadering aan de orde, te weten de samenstelling van het bestuur.
Zowel Eddy ten Broeke als Bertus te Grotenhuis gaven aan te willen stoppen als bestuurslid van Dinxpers Belang. Voor Eddy ten Broeke geldt dat hij per direct stopt en voor Bertus te Grotenhuis dat hij in ieder geval voor 1 januari 2020 wenst te stoppen. Beide heren zijn een lange periode actief geweest in het bestuur van Dinxpers Belang. Het bestuur in huidige vorm is, gelet op het aantal bestuursleden, al niet slagvaardig genoeg en zeker niet wanneer er op korte termijn twee bestuursleden stoppen.
Het bestuur gaf aan dat het zelf al meerdere personen heeft benaderd om zitting te nemen in het bestuur. Helaas heeft zich tot nu toe nog niemand aangemeld. Mocht zich niemand aanmelden om een bestuursfunctie op zich te nemen dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om de leden voor te stellen om de belangenvereniging Dinxpers Belang op te heffen.

Het bestuur vroeg op de vergadering de leden met klem om in hun eigen kring uit te kijken naar personen die mogelijk zitting willen nemen in het bestuur van Dinxpers Belang. Ook het bestuur zal zich voor honderd procent blijven inzetten om nieuwe bestuursleden te werven.
Want, zo stelt het bestuur: "Het kan en mag niet zo zijn dat binnen Dinxperlo straks geen belangenvereniging meer is, terwijl er voor het dorp allerlei belangrijke onderwerpen op de agenda, bijvoorbeeld van de gemeente Aalten, staan."

Meer berichten